Maandelijks Archief: mei 2016

Koppeling tussen Admin-IS van Syneton en Venice boekhouding

Indien u beschik over Admin-IS van Syneton dan kan u de aangemaakte verkoopfacturen exporteren naar Venice boekhouding. Voorwaarde is dat u beschikt over Venice importeren.

Om de verkopen in Venice te importeren, start u Boekhouding – Verkopen op en kiest u het tabblad Extra.  Vervolgens kiest u Importeren –  tekstbestand. Geef het pad op naar het tekstbestand dat u exporteerde vanuit Admin-IS alsook het pad naar het beschrijvend bestand.

Meer info over het exporteren vanuit Admin-IS vindt u op de website van Syneton. Er is ook een artikel beschikbaar specifiek over het exporteren naar Venice. (Klik op de blauwe trefwoorden om de link te openen)

Het Venice basispad heeft een ongeldig versienummer

Indien u bij het opstarten van Venice de melding krijgt “Ongeldige installatie.  Het Venice basispad heeft een ongeldig versienummer’, dan betekent dit dat u te maken heeft met een corruptie van de bestandsrechten op het Venice basispad en onderliggende mappen.

ongeldige installatie

Hoe kan u dit rechtzetten?

Start Verkenner van Windows op en selecteer de Venice basismap.

Klik rechts en kies Eigenschappen.

In het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u op de tab Beveiliging.

Selecteer de Gebruikersgroep waarvoor u de rechten wenst aan te passen en klik op de knop Geavanceerd.  Wanneer uw groep volledig beheer heeft over de map moet u nog een belangrijke stap uitvoeren.

Onder Overname ziet u het veld die u moet aanvinken.  Dit dient om de rechten van de map ook op de onderliggende mappen en bestanden door te voeren.

Vink onderaan het vakje ‘Alle machtigingsvermeldingen op onderliggende objecten vervangen door overneembare machtigingsvermeldingen van dit object’ aan en klik op OK.

onderliggend

Indien u een melding krijgt dat er bepaalde bestanden niet kunnen aangepast worden of een melding zoals “Forbidden” of “Access Denied” dan heeft u niet genoeg rechten om deze actie uit te voeren.  Voer deze bewerking dan uit met administrator rechten of met een administrator user

Het basispad van Venice bepalen

U kan op twee manieren het basispad bepalen:

  • In het hoofdmenu van Venice kan u via ALT+I of de info knop rechts bovenaan zien wat het basispad en het systeempad van Venice is
  • Via regedit nazien wat juist het basispad is van Venice:  Ga naar start en kies voor regedit, navigeer dan naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\C-Logic\Venice (op een 64bit Windows pc).  Voor een 32 bit pc moet u gaan zien naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\C-Logic\Venice.  Onder deze registry key vindt u een variabele RootDir, de inhoud hiervan is het basispad van Venice