Aanleveren betalingservaringen Graydon Belgium

(Last Updated On: 2 december 2015)

Hoe kan men een bestand met betalingservaringen genereren vanuit Venice om het vervolgens te importeren in het programma van Graydon Belgium NV?

Wat verwacht Graydon?

Er zijn 2 mogelijke record lay-outs. De eerste betreft een bestand dat een overzicht bevat van alle openstaande posten (per factuur) en het tweede bevat een overzicht van de openstaande saldi per debiteur. Indien mogelijk verkiest Graydon Belgium NV een overzicht per openstaande factuur.
We hebben er dan ook voor gekozen om vanuit Venice een CSV-bestand te genereren dat voldoet aan de eerste record lay-out.

Het bestand dient volgende velden te bevatten:

KB000553_01

Hoe kun je het gevraagde bestand aanmaken vanuit Venice versie 8.00 of hoger?

Kies in het hoofdmenu van Venice Rapporten boekhouding – Documenten – vervaldagboek – tab Verkopen.

In het veld ‘Datum tot’ geeft u de laatste dag van de ervaringsmaand in. Vink tevens Huidige situatie aan. Op die manier zullen de facturen die ondertussen betaald werden niet meer op de afdruk verschijnen.

Bij Afdruk vinkt u Detail aan en vinkt u Selectie en Details Financieel/Diverse af.
Op die manier krijgt u een gedetailleerd vervaldagboek met per openstaande factuur een lijn.

Klik op de knop Afdrukken

KB000553_02

In het scherm Afdrukinstellingen kiest u Afdrukken naar bestand en u selecteert de variant Graydon 2012.

KB000553_03

Vervolgens drukt u op de knop Opzoeken. Geef aan dat u het bestand als een .txt-bestand wenst op te slaan en geef als naam FAC <ervaringsdatum>  (vb. FAC311211) op . Druk op de knop Opslaan (Save).

KB000553_04

Druk vervolgens op de knop Opties en vul dit scherm als volgt in:

KB000553_05

Druk tenslotte op de knop OK.

U komt nu weer in het scherm Afdrukinstellingen terecht. Druk op de knop OK

Het tekstbestand wordt nu aangemaakt in de door u gekozen map.
Verstuur dit tekstbestand naar Graydon Belgium NV met vermelding van uw naam en ervaringsdatum.
Voor meer informatie omtrent het automatisch uitwisselen van deze data kan u terecht bij de firma Graydon Belgium nv. Voor de implementatie vanuit Venice en een prijsofferte voor de aangepaste lay-out contacteert u de helpdesk van UNIT4 C-Logic via e-mail (support.venice@unit4.com).