Correcte ereloonfiches opmaken vanaf versie 7.90 van Venice Boekhouding.

(Last Updated On: 2 december 2015)

Op 30/06/2010 ten laatste dient u uw elektronische ereloonfiches (281.50 en 325.50) via Belcotax On Web in te dienen.
Om een correct xml-bestand te kunnen aanmaken via de optie Fiduciair is het belangrijk dat de fiches van de leveranciers die u diensten leverden correct ingevuld zijn. Het ondernemingsnummer of nationaal nummer van de leverancier is daarbij van cruciaal belang.
Daarom werden in versie 7.90 van Venice een aantal nieuwe functies voorzien. Indien u nog niet over deze versie beschikt, maar u beschikt over een update-abonnement, dan kan u deze versie downloaden van de site van UNIT4 C-Logic.

Er zijn 3 mogelijkheden:

De leverancier is een Belgische rechtspersoon.

Onder het tabblad ‘Ereloonfiches’ in de leveranciersfiche vinkt u het veld ‘Rechtspersoon’ aan. In dat geval noteert u het correcte ondernemingsnummer van de leverancier in het daartoe voorziene veld onder het tabblad ‘Nummers’ in de leveranciersfiche.

KB000543_01

De leverancier is een Belgisch natuurlijk persoon.

Onder het tabblad ‘Ereloonfiches’ in de leveranciersfiche vinkt u het veld ‘Natuurlijk persoon’ aan.
Er zijn 3 mogelijkheden:

  • U vermeldt in het veld ‘Ondernemingsnummer’ (tabblad Nummers) een geldig Belgisch ondernemingsnummer.
  • U vermeldt in het veld ‘nationaal nummer’ (tabblad Ereloonfiches) een geldig nationaal nummer.
  • U vermeldt de naam en voornaam (tabblad Ereloonfiches) en het volledige adres (Tabblad Adres).

KB000543_02

Voor een niet-Belgische leverancier:

Om geldige elektronische ereloonfiches te kunnen opmaken, dient u zowel de naam van de leverancier als zijn volledig buitenlands adres (straat, postcode, gemeente, landcode en landnaam) in te vullen.
Er wordt in dit geval dus geen rekening gehouden met het ondernemingsnummer en het type persoon (rechts- of natuurlijk persoon).

KB000543_03

Werkt u met versie 7.90, dan controleert Venice bij het inschrijven van een leveranciersfiche waarvoor de vlag ‘Ereloonfiches opmaken’ werd aangevinkt of alle noodzakelijke gegevens werden ingevuld. Is dat niet het geval dan krijgt u een waarschuwing. Via de knop ‘Meer info…’ komt u op de betrokken helppagina terecht.

Hoe kan u controleren of de reeds bestaande leveranciersfiches aangemaakt met oudere versies van Venice de noodzakelijke gegevens bevatten om correcte ereloonfiches op te maken?

Start de module Stambestanden – Leveranciers op.
Kies Werkblad – Selectie toevoegen.
Geef een naam in voor de selectie (bv. ‘Ongeldige ereloonfiches’).
Vink Filter aan en definieer via Ctrl+N volgende filter:
@SUP.Commission == 1 && @SUP.CommsValid == 0.

KB000543_04

Het werkblad zal nu enkel nog leveranciers bevatten waarvoor u hebt aangevinkt dat er ereloonfiches dienen opgemaakt te worden, maar waarvoor er gegevens ontbreken om correcte ereloonfiches op te maken.
Wijzig elke fiche die in het werkblad voorkomt (Ctrl+E) en vul de noodzakelijke gegevens in.