Een nieuw boekjaar aanmaken in Venice

(Last Updated On: 19 april 2018)

Op het einde van het boekjaar moeten er een aantal acties uitgevoerd worden, zodat u in het nieuwe boekjaar opnieuw aan de slag kan. Er moet met name een nieuw boekjaar aangemaakt worden, en de openstaande documenten moeten overgedragen worden naar het nieuwe boekjaar. Dit artikel legt uit hoe het moet.

Klik het gewenste dossier aan en naar het tabblad Beheer – Boekjaar – Nieuw of via de rechtermuisknop op het dossier – Boekjaar nieuw … .

In het volgende scherm wordt het aan te maken boekjaar en de begin- en einddatum automatisch voorgesteld, rekening houdend met het huidige boekjaar.  U hoeft enkel te bevestigen met OK

Zodra u het nieuwe boekjaar heeft aangemaakt, kan u zowel in het oude als in het nieuwe boekjaar werken.

  • Zolang de laatste aangifteperiode van het vorige boekjaar nog niet is afgesloten, kan u nog aan- en verkopen boeken in het oude boekjaar.
  • Indien u in Venice Boekhouding begin januari rekeninguittreksels wenst in te voeren waarop afpuntingen voorkomen die verwijzen naar documenten van het vorig boekjaar, dan zal u een (gedeeltelijke) klanten- en leveranciersoverdracht moeten uitvoeren via tabblad Beheer, groep Boekjaar, Afsluitingen – Overdracht.

Indien u de melding krijgt dat het boekjaar reeds bestaat kan u op de volgende Kbase nalezen hoe u dit kan oplossen