Ongeldige ondernemingsnummers op de klantenlisting – Foutmelding ‘SP01AAPL – Kader Lijst van de klanten : het veld BTW-nummer bevat geen geldig BTW-nummer’

(Last Updated On: 2 december 2015)

Wanneer u het xml-bestand dat u via Venice aanmaakte, probeert op te laden in de Intervat-toepassing, dan krijgt u een foutmelding zoals onderstaande:

KB000521_01

U hebt een aantal klanten die over een ondernemingsnummer beschikken, maar die ten onrechte aangeduid zijn als BTW-plichtig. Meestal gaat het over VZW’s of over vrije beroepen.

Hoe kan u opsporen of de klant BTW-plichtig is?

Methode 1:

Start ‘Stambestanden – Klanten’ op en maak een nieuwe fiche. Geef in het veld ‘Firmanaam’ het ondernemingsnummer dat aanleiding gaf tot een foutmelding in en druk Enter of tab. Indien het gaat om een klant die niet BTW-plichtig is, dan zal u volgende melding krijgen:

KB000521_02

Roep de fiche van de klant op en vink ‘BTW-plichtig’ af.

Methode 2:

Roep de fiche van de klant met het ondernemingsnummer dat een foutmelding geeft op, en wijzig de fiche. Klik op de knop naast het ondernemingsnummer om de geldigheid van het nummer te controleren. Indien het gaat om een klant die niet BTW-plichtig is, dan zal u volgende melding krijgen:

KB000521_03

Dit wijst erop dat het ondernemingsnummer (dat vormelijk juist is) niet vermeld staat in de database van het VIES met alle BTW-plichtige ondernemingen.

Vink dus het vlagje ‘BTW-plichtig’ af in de klantenfiche.

KB000521_04

Hoe de listing corrigeren?

Indien u de listing reeds afsloot, dan zal de wijziging in uw klantenfiche geen invloed meer hebben op een herafdruk. U zal dus de listing moeten heropenen en vervolgens opnieuw afsluiten.

Kies dus ‘Rapporten – Aangiftes – Klantenlisting – Tabblad Historiek’.
Selecteer de listing in het overzicht en druk op de knop ‘Heropenen’.

KB000521_05

Druk vervolgens de klantenlisting opnieuw af en vergeet niet om ‘Afsluiten’ aan te vinken.
Bij het afsluiten wordt een nieuw en correct xml-bestand aangemaakt.