Rapporten en documenten uit VENICE versturen via e-mail

Hoe kan u rapporten, fiches en lijsten op een eenvoudige manier versturen via e-mail?

Telkens u een rapport, een lijst, of een bepaalde fiche afdrukt in Venice, komt u in het dialoogvenster Afdrukinstellingen terecht.

KB000295_01

In dit dialoogvenster hebt u een aantal keuzemogelijkheden voor het type van de afdruk. Om een afdrukvoorbeeld door te sturen via e-mail, maakt u eerst een afdruk van het document naar het scherm. U selecteert dus Afdrukvoorbeeld op scherm, en klikt op OK.

U werkt niet met ASP, of u werkt met ASP, EN u hebt een e-mail-programma op ASP.
Klik op onderstaand pictogram om het afdrukvoorbeeld op te nemen in een e-mail. Uw e-mail-programma wordt opgestart, met een Acrobat (*.pdf)-bestand in bijlage. Indien u dit wenst kan u het bericht dat automatisch door Venice wordt ingevuld, aanpassen.

U werkt met ASP, maar u hebt geen e-mail-programma op ASP.
In dit geval zal u de schermafdruk moeten opslaan op uw harde schijf, en daarna manueel uw e-mail-programma opstarten, een nieuwe mail aanmaken, en dit bestand als bijlage aan uw e-mail-bericht hangen. Bovenaan het scherm van het afdrukvoorbeeld ziet u volgend pictogram.

Hiermee slaat u de huidige pagina en alle gemarkeerde pagina’s op in een grafisch bestand in pdf-formaat.

Het e-mail-bericht dat aangemaakt wordt ziet er als volgt uit:

KB000295_03

U kan dit standaard-bericht naar eigen wensen aanpassen in de lay-out van het document of rapport. U kan (vanaf Venice versie 6.60_) ook de naam van de bijlage automatisch laten bepalen, alsook het onderwerp van de e-mail.

Let op!

Het versturen van afdrukken via e-mail is NIET voorzien in volgende gevallen:

  • U drukt het werkblad af via Werkblad – Afdrukken [Ctrl + J], of u hebt op onderstaande pictogram geklikt.
  • U hebt op het scherm 2 pagina’s naast elkaar afgebeeld (u hebt onderstaande pictogram aangeklikt)
  • Het versturen van e-mail vanuit Venice maakt gebruik van de zogenaamde MAPI-interface. Dit is een standaard manier om e-mail te versturen onafhankelijk van welk e-mail-programma u gebruikt. Uiteraard moet uw e-mail-programma dan ook deze MAPI-interface ondersteunen, en het kan zijn dat u dit expliciet moet activeren. Heeft u meerdere e-mail-programma’s, dan is het mogelijk dat niet uw normale e-mail-programma maar een ander programma de toegang tot MAPI in het beheer heeft. Of uw e-mail-programma MAPI ondersteunt, en hoe u dit eventueel moet activeren, zal u in de help van dat programma moeten nakijken. U kan de werking van het versturen van mails makkelijk testen door een mail vanuit Venice naar uw eigen e-mail-adres te versturen.
  • In UNIT4 C-Logic – Configuratie – Werkstation – koppeling met andere applicaties moet Elektronische post (e-mail) aangevinkt staan.
Share via email