Tag Archives: accon

Koppeling tussen Venice Boekhouding en Accon Jaarrekening of Fides

Indien u met Venice Boekhouding werkt, en ook met Accon of Fides, dan heeft u gegevens uit de proef- en saldibalans van Venice nodig om deze in Accon of Fides te kunnen verwerken. In plaats van deze gegevens manueel opnieuw in te voeren in Accon of Fides, is het handig als u deze gegevens automatisch zou kunnen invoeren. Dit kan via aangepaste layouts.

Standaard bestaat al de functionaliteit om de Proef- en saldibalans naar een tekstbestand te printen. Om deze file te kunnen inlezen in Accon, dient deze echter aan een aantal specifieke voorwaarden te voldoen.

De file moet, volgens de informatie die wij op 09/12/98 van Ced-Samsom ontvingen, volgende structuur hebben :

rekeningnummer debetsaldo creditsaldo omschrijving grootboekrekening

waarbij het rekeningnummer een onbeperkt aantal posities lang kan zijn, de omschrijving van de grootboekrekening maximum 30 posities lang kan zijn, het debetsaldo en creditsaldo zijn 15 posities lang, waarvan 2 decimalen.

De aangepaste layouts voor het aanmaken van de geschikte file voor Accon, kan u bij de helpdesk bestellen. Na installatie van de layout, gaat u als volgt te werk :

Selecteer in het Venice Hoofdmenu het tabblad Rapporten boekhouding, groep Balansen, Proef- en saldibalans. Maak de gewenste selecties, en kies voor Afdrukken. U komt nu in het scherm met de Afdrukinstellingen terecht.

Opteer voor Afdruk naar tekstbestand, en geef de juiste naam van het tekstbestand op. Kies voor Opties. De formaat-opties voor een decimaal punt moeten “.” zijn, en Vaste lengte en Laatste nieuwe regel onderdrukken moet aangeklikt zijn.

De laatst gebruikte instellingen voor de formaat-opties worden steeds voor elke gebruiker onthouden, dus normaal gezien dient u deze zaken slechts één maal in te stellen.

De file wordt aangemaakt.

Wenst u deze proef- en saldibalans ook te gebruiken in Fides, dan volstaat het om deze balans eerst in Accon te importeren, en vervolgens in Fides te kiezen voor “Importeren uit Accon”, en daarna het juiste dossier te selecteren.

Een XML-bestand met balansgegevens afkomstig uit UNIT4 Agresso importeren in Venice Jaarrekening

Via het boekhoudpakket UNIT4 Agresso is het mogelijk om een XML-bestand aan te maken dat vervolgens kan geïmporteerd worden in Accon.
Indien u over de optie Venice jaarrekening beschikt, dan kan u dit XML-bestand eveneens importeren in de module Jaarrekening van Venice.

Hoe gaat u te werk om het XML-bestand aan te maken in Agresso?

Vanuit UNIT4 Agresso is het mogelijk om een export van de proef- en saldi-balans naar een xml-bestand te maken die vervolgens kan geïmporteerd worden in Accon of in Venice Jaarrekening.

Daartoe kiest u in het menu Financieel de opties Grootboek – Rapporten – Export rekening totalen.
Vervolgens start u het proces (BNL053) ACCON, export proef- en saldi balans op.

KB000548_01

Hoe gaat u vervolgens te werk om het aangemaakte XML-bestand te importeren in Venice Jaarrekening?

Kies voor Aangiftes – Fiscaal – Jaarrekening.
Als er nog geen jaarrekening opgemaakt werd voor dit boekjaar, verschijnt automatisch het scherm ‘nieuwe jaarrekening’.
Hier kiest u om de gegevens op te halen uit: XML-bestand met rekeningen.

KB000548_02

Als er al een jaarrekening was, dan kan u die aanvullen met de gegevens uit UNIT4 Agresso door in het hoofdscherm van de Jaarrekening te kiezen voor Start – Aanvullen. U komt dan in hetzelfde scherm terecht als hierboven.