Tag Archives: afdrukken

Rapporten en documenten uit VENICE versturen via e-mail

Hoe kan u rapporten, fiches en lijsten op een eenvoudige manier versturen via e-mail?

Telkens u een rapport, een lijst, of een bepaalde fiche afdrukt in Venice, komt u in het dialoogvenster Afdrukinstellingen terecht.

KB000295_01

In dit dialoogvenster hebt u een aantal keuzemogelijkheden voor het type van de afdruk. Om een afdrukvoorbeeld door te sturen via e-mail, maakt u eerst een afdruk van het document naar het scherm. U selecteert dus Afdrukvoorbeeld op scherm, en klikt op OK.

Daarna kan u in de schermafdruk klikken op de knop E-mail om het mailscherm op te starten.

Indien u werkt met een Venice op onze online oplossing op ASP kan u mailen via SMTP

Meerdere pagina’s versturen via e-mail

Hoe kan u meerdere pagina’s versturen via e-mail?

Meer informatie over het versturen van documenten via e-mail, kunt u terugvinden op de KBase met als titel Afdrukvoorbeelden versturen via e-mail.

Om een volledige lijst (niet enkel de eerste pagina) door te mailen, gaat u als volgt te werk.
U maakt de afdruk naar het scherm, zoals beschreven in de KBase met als titel Afdrukvoorbeelden versturen via e-mail.

Klik op de knop Markeren ([Ctrl + M]) als u op de eerste pagina staat.

KB000319_01

Klik op de knop Laatste pagina ([Ctrl + End]) om naar de laatste pagina te gaan.

KB000319_02

Klik op de knop Markeren tot ([Ctrl + Shift + M]) om het einde van de markering aan te duiden.

KB000319_03

Tenslotte gaat u verder met de bewerking die beschreven staan in de KBase met als titel Afdrukvoorbeelden versturen via e-mail.