Tag Archives: creditnota

Een creditnota zonder goederenbeweging verwerken in de Intrastatmodule

Sedert 01/01/2003 is de intrastat-rapportering voor creditnota’s gewijzigd, Indien u maar voor één intrastat-model (‘Aankomst’ of ‘Verzending’) aangifteplichtig bent.

Hoe moet u de intrastat-gegevens van een creditnota in Venice verwerken, om een correcte intrastat-aangifte te kunnen neerleggen ?

Indien uw creditnota gepaard gaat met een goederenbeweging, dan moet u als rapport ‘Verzending’ (stelsel 29) gebruiken. Indien de creditnota echter betrekking heeft op b.v. een korting, dan dient u rapport ‘Aankomst’ (stelsel 19) te gebruiken. U geeft de netto massa in, en een positieve factuurwaarde. In dit geval gebruikt u de goederencode 9960.0000.

Als voorbeeld bekijken we de verwerking van een aankoop-creditnota.

Venice stelt voor een creditnota standaard het ‘omgekeerde’ model van een factuur voor. Wijzig het model, en gebruik hetzelfde model als voor een factuur (voor een aankoopcreditnota is dit dus toch ‘Aankomst’ – ‘model 1’).
Als transactiecode geeft u ‘2’ op, als goederencode ‘9960.0000’ en u geeft een positieve factuurwaarde in.

kb000346_1

Uw intrastat-aangifte zal nu correct zijn.

Correct verwerken van een terugname van beschadigde artikels in Venice Facturatie

U hebt regelmatig klanten die beschadigde goederen terugbrengen. Als u deze goederen via een creditnota terugneemt, dan verhoogt de beschikbare hoeveelheid van deze artikels echter. Dit geeft een vertekend beeld, aangezien deze artikels in feite niet meer verkoopbaar zijn. Hoe pakt u dit het beste aan in Venice Facturatie?

Een terugname van goederen impliceert niet altijd dat deze nog opnieuw kunnen verkocht worden. Als u de stock bijhoudt van uw artikels, en u neemt goederen terug via een creditnota, dan wordt de stock van het artikel in kwestie verhoogd.

Dat zorgt voor een vertekend beeld. Stel dat de goederen beschadigd zijn, of om gelijk welke reden niet meer verkoopbaar, dan wil u niet dat deze opnieuw in stock terugkomen.

Hoe kan u dat opvangen in Venice Facturatie?

De oplossing vereist dat u de module Voorraadbeheer heeft. Via de module voorraadbeheer kan u meerdere magazijnen definiëren. Per magazijn kan u apart de voorraad bijhouden.

Via deze module wordt het mogelijk om de volgende magazijnen te definiëren:

Magazijn ‘Verkoop’
Magazijn ‘Retour’

Magazijn ‘Verkoop’ bevat de stock van uw artikels. Via dit magazijn maakt u uw bestellingen, leveringen en facturen.
Als een klant een artikel terugbrengt, dan bekijkt u eerst als het artikel nog verkoopbaar is, of niet.

Indien het opnieuw verkocht kan worden, dan boekt u de terugname in in het magazijn ‘Verkoop’. De stock van het artikel wordt verhoogd met de hoeveelheid artikels die teruggebracht werden.

Is het artikel niet meer verkoopbaar, dan boekt u de terugname in in het magazijn ‘Retour’.
De stock van het artikel wordt in dit geval verhoogd in het magazijn ‘Retour’, en niet in het magazijn ‘Verkoop’.

Op deze manier bekomt u dat:

  • de stock in het verkoopmagazijn steeds een correcte weerspiegeling is van de werkelijkheid. De hoeveelheden die u in Venice ziet staan, kunnen ook effectief verkocht worden.
  • U kan eveneens gemakkelijk controleren hoeveel onverkoopbare goederen er over een gegeven periode teruggenomen werden.