Tag Archives: intervat

Hoe maakt u een elektronisch bestand voor de klantenlisting ( XML ) aan?

U hebt de mogelijkheid om bij het afsluiten van uw klantenlisting een elektronisch bestand aan te maken van uw klantenlisting. U gaat hiervoor als volgt te werk:

Parameters

In de parameters van de module Klantenlisting kiest u Enkelvoudig intervat voor het veld Elektronische listing toelaten. Eveneens in de parameters van de module Klantenlisting vult u in het veld E-mail een e-mail adres in dat voldoet aan de door Intervat opgelegde vormvereisten.

Klantenlistingparameters

Afdrukken

Bij het afdrukken van de klantenlisting vinkt u het veld Afsluiten aan onder de tab Afdruk.

KlantenlistingAfdrukken

Er wordt na het afsluiten van een kalenderjaar en bij iedere herafdruk een elektronisch bestand gemaakt van uw klantenlisting. Dit bestand kunt u gebruiken om uw enkelvoudige listing via de Intervat-toepassing van de Federale Overheidsdienst Financiën in te dienen bij de BTW-administratie.

Wanneer u een afdruk maakt naar het scherm, dan is het belangrijk dat u alle pagina’s doorloopt ( Naar laatste pagina of Ctrl+End ) en dat u vervolgens kiest voor Sluiten ( Esc ) opdat de periode ook effectief wordt afgesloten, en er een elektronisch bestand wordt aangemaakt.

Elektronisch bestand: type en locatie

Het elektronisch bestand wordt niet alleen in XML-formaat bewaard maar ook als archief (gecomprimeerd zip-bestand, maar met extensie ‘.lk’). Op die manier kunt u het gebruiken om het in de Intervat-toepassing op te laden via bestand (dat kan als xml- of als gecomprimeerd bestand) maar ook om het te openen als u de listing via schermen ingeeft (dat kan enkel als gecomprimeerd bestand).

De bestanden worden standaard aangemaakt in de map Intervat onder de dossiermap en de naam ervan heeft de volgende structuur: BE_<kalenderjaar 4 posities>. Als u dus het kalenderjaar 2013 afsluit in het dossier UNIT4 ACC dan vindt u in de map UNIT4 ACC\Intervat de bestanden BE_2013.xml en BE_2013.lk terug.

Listingsucces

Wanneer u in de parameters van de module Klantenlisting het veld Alternatief pad hebt ingevuld, dan worden de bestanden niet enkel in het standaard pad maar ook in dit alternatief pad bewaard.

Venice vereist MSXML 6.0


Het verwerken of aanmaken van .xml bestanden functioneert niet. U krijgt een foutmelding.

In Venice 8.30 manifesteert zich dit als een foutmelding bij de aanmaak van een aangiftebestand voor Intervat (btw-aangifte, jaarlijkse klantenlisting en intracommunautaire opgave), de aanmaak van een aangiftebestand voor Belcotax On Web (ereloonfiches), de aanmaak van het aangiftebestand voor de jaarrekening en het importeren en exporteren van elektronische documenten.

Bv. bij de aanmaak van een aangiftebestand voor Intervat krijgt u de volgende melding: ‘Er is een validatiefout opgetreden bij de aanmaak van het XML-bestand voor indiening via de Intervat-toepassing. Contacteer uw softwareleverancier.’

In Venice 8.40 en Venice Facturatie Lite Edition 5.10 en hoger wordt voor de aanroep van webservices (bv. van UNIT4 C-Logic en VIES) de functionaliteiten gebruikt van MSXML 6.0.

Oorzaak

Venice en Venice Facturatie Lite Edition gebruiken reeds langere tijd een component van Microsoft (MSXML versie 4.0) voor het verwerken en aanmaken van .xml bestanden. Recente wijzigingen noodzaken ons om voortaan gebruik te maken van MSXML versie 6.0.

MSXML 6.0 is echter niet automatisch geïnstalleerd op alle versies van Windows. Microsoft laat niet toe dat we dit component bij de installatie van Venice meeleveren en automatisch installeren. U moet deze installatie dus manueel doen op elke PC waar u Venice wil gebruiken.

Heeft u dit Kbase-artikel geopend in Internet Explorer (andere internet verkenners ondersteunen deze functionaliteit niet), dan ziet u hieronder direct of MSXML 6.0 al op deze PC geïnstalleerd is of niet.

Het gebruik van script in uw internet verkenner is niet actief. Hierdoor kan deze
webpagina niet automatisch controleren of op uw PC reeds MSXML 6.0 geïnstalleerd
is! U kan eventueel scripts (tijdelijk) toelaten.

Oplossing

Op alle PC’s waar u Venice wil gebruiken, moet u ervoor zorgen dat MSXML 6.0 geïnstalleerd is.

 • Voor Windows 2000 en Windows Server 2003:
  Download en installeer MSXML 6.0 Service Pack 1.
 • Voor Windows XP SP1a:
  U kan ofwel upgraden naar Windows XP SP3 of u kan een oudere versie van MSXML 6.0 installeren. MSXML 6.0 Service Pack 1 functioneert niet op Windows XP SP1a.
 • Voor Windows XP SP2:
  U kan ofwel upgraden naar Windows XP SP3 of u kan MSXML 6.0 Service Pack 1 installeren.
 • Voor Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 en meer recentere versies:
  MSXML 6.0 is standaard aanwezig in deze versie van Windows. Geen extra installatie is noodzakelijk.

Hoe achterhaalt u de versie en service pack van Windows?

Start Windows Verkenner (rechtermuisklik op de startknop en kies Verkennen (Explore). In het menu van Windows Verkenner kies u voor Help, Over Windows (About Windows). U krijgt vervolgens een dialoogvenster waar de versie en service pack afgebeeld worden.

KB000554_01

Merk op

Het is mogelijk dat u ook een recentere versie van ‘Microsoft Installer’ zal moeten installeren. Dit wordt uitgelegd op de respectievelijke downloadpagina’s van het MSXML 6.0 (SP1) component.