Tag Archives: Microsoft Outlook

Problemen bij het versturen van mails vanuit Venice

Wanneer een document verstuurd wordt per mail via Venice ,al dan niet via de module E-Documenten, kan het gebeuren dat Outlook niet opstart of dat er geen mail wordt gestuurd via MAPI of dat Outlook steeds opnieuw vraagt een mail profiel te kiezen terwijl er zelfs in sommige gevallen maar 1 profiel aanwezig is in uw instellingen.

Hiervoor kunnen meerdere redenen zijn maar de meest voor de hand liggende controles zijn de volgende (in ons voorbeeld voor Office 2010)

Instellingen in Venice

In Venice moet u instellen hoe u wenst gebruik te maken van uw mail programma

 •  Klik op de Venice knop  en kies instellingen – parameters – Configuratie werkstation

WS

 •  Stel de parameter E-Mail in op Mapi of Outlook.  Indien u kiest voor NEE of indien uw pc niet is verbonden met het internet dan zal u niet kunnen mailen vanuit Venice en zal de mail knop zelfs inactief komen te staan in Venice

Email

Indien u kiest voor MAPI moet uw mail programma MAPI ondersteunen , voorbeelden hiervan zijn Microsoft Office Outlook, Outlook Express, Mozilla Thunderbird, Lotus Notes, Eudora, …

Standaadprofiel

De volgende stappen in deze Kbase zijn aanpassingen in Outlook en/of Windows en kunnen ernstige gevolgen hebben voor uw data.

Bij twijfel raden we steeds aan om een degelijke back-up te nemen van uw gegevens en contact op te nemen met uw IT verantwoordelijke!

 • Ga naar Start – Configuratiescherm – Alle configuratiescherm onderdelen

config

 •  Zoek de snelkoppeling naar Mail

mail

 • Klik op Show Profiles

profiles

 • Kies het juiste profiel en onderaan duidt u aan dat dit het profiel is dat u standaard wenst te gebruiken

profile

Compatibiliteit en rechten

Indien de bovenstaande stappen het probleem niet oplossen kan u ook het volgende (laten) nazien (door uw IT verantwoordelijke):

 • Ga naar uw snelkoppeling van Outlook en klik er met de rechtermuisknop op
 • Kies Eigenschappen

Eig

 • Onder de tab Compatibiliteit kan u eventueel nazien of er bij de modus geen verkeerde OS werd aangekruist
 • U kan ook kiezen voor “Dit programma starten als Administrator” (in sommige gevallen zal u ook een wachtwoord moeten ingeven en Venice ook als administrator opstarten)

comp

 

Opnieuw maken of herstellen van het profiel

Indien bovenstaande stappen nog steeds geen oplossing bieden kan u In het slechtste geval uw profiel/account opnieuw (laten) maken of (laten) herstellen.

Wij raden aan om te zorgen voor een degelijke back-up van uw gegevens voor u de volgende stappen uitvoert of dat u contact opneemt met uw IT verantwoordelijke!

Het opnieuw maken van uw account of uw profiel doet u best via het configuratiescherm, het herstellen van uw account kan u vanuit uw Outlook doen

 • Kies File – info – Account settings

settings

 • Klik op uw account en kies “Repair”

repair

 

Problemen specifiek met E-documenten?

Aandachtspunten bij het verzenden van E-documenten

Bij het versturen van documenten via e-mail vanuit Venice, ontvangt de ontvanger het bestand winmail.dat

Wanneer u via Microsoft Outlook een e-mail verstuurt met een PDF-bijlage vanuit de afdrukvoorbeelden in Venice, dan kan het gebeuren dat de ontvanger ofwel geen bijlage, ofwel een onleesbare bijlage (Winmail.dat) ontvangt.
Meestal zal de ontvanger in dat geval werken met een ander e-mailpakket dan Microsoft Outlook (bv. Mozilla Thunderbird), ofwel werkt de ontvanger met een Apple pc.

Als u uw e-mails vanuit Venice verstuurt via Microsoft Outlook, en de bestemmelingen van die e-mails melden dat de bijlage ontbreekt (of de naam Winmail.dat draagt), dan kan u dat in Venice als volgt oplossen.

Venice versie 9.30 of hoger / Venice Lite 6.10_ of hoger

In het hoofdmenu van Venice klikt u op de Venice knop (dat is de ronde knop linksboven), en kiest u Instellingen, Werkstation.

Daar zet u de parameter E-mail: op Outlook.

ws-outlook

Venice versie kleiner dan 9.30 / Venice Lite kleiner dan 6.10_

Opgelet: onderstaande werkwijze moet u uitvoeren op elke pc van waaruit u e-mails verstuurt via Venice.

1) Zorg dat u ingelogd bent als beheerder van de pc, en start de registry op. (regedit.exe)

KB000486_01

2) Navigeer naar deze subsleutel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\C-Logic\Venice\Globals\Config

KB000486_02

3) Maak een extra sleutel aan van het type String Value (Tekenreekswaarde) met als naam Mail. Geef deze sleutel de waarde Outlook.

KB000486_03

 

KB000486_04

4) Herstart hierna Venice op deze pc. De e-mails zullen nu correct aankomen bij de bestemmeling.