Tag Archives: migratie

Venice overzetten op een nieuwe PC of een nieuwe server

Er kunnen meerdere redenen zijn om uw bestaande Venice installatie over te zetten naar een nieuwe pc, bv. wegens een hardware defect, een geplande upgrade van uw hardware, …

 Uit welke onderdelen bestaat een Venice installatie?

Zodat de installatie vlot kan verlopen is het belangrijk dat u de verschillende onderdelen van een Venice installatie kent:

 • Het Pervasive databaseprogramma
 • De programmabestanden van Venice
 • MAIN: de registratiegegevens, gebruikersinstellingen, …
 • DATA: de (standaard)dossierkast met onderliggende dossiers en boekjaren. Indien er meerdere dossierkasten in gebruik zijn zullen er meerdere “data” mappen aanwezig zijn (niet noodzakelijk onder het basispad van Venice).

Het Pervasive databaseprogramma

Het Pervasive database programma is een engine waarmee Venice zijn databases beheert, u kan een Workgroup engine hebben of een Server Engine.  Welke type engine u heeft hangt af van uw licentie.  De installatie gebeurt samen met de installatie van Venice.  U dient de standaardwaardes aangevinkt te laten en de Pervasive te installeren als een SERVICE en NIET als een applicatie

De programmabestanden van Venice

De programmabestanden van Venice hebt u nodig om Venice te kunnen opstarten. De bestanden worden nooit fysiek overgekopieerd, ze worden steeds opnieuw geïnstalleerd via het setup programma van Venice. Deze bestanden bevinden zich in het systeempad, standaard is dit C:\Program Files (x86)\UNIT4 C-Logic\Venice.

De registratiebestanden en de gebruikersinstellingen bevinden zich in de map MAIN onder het basispad. Het basispad is normaal gezien C:\Gebruikers\Openbaar\UNIT4 C-Logic\Venice. Hiervan kan bij de installatie echter afgeweken zijn.

DATA en MAIN mappen

De data (de dossierkast met daaronder de dossiers) bevindt zich normaal gezien in de map DATA onder het basispad. Dit hoeft niet zo te zijn, het kan een andere map zijn, of er kunnen ook meerdere mappen (meerdere dossierkasten dus) zijn. Een dossierkast herkent u omdat u daarin het bestand cldata.ini terugvindt. Indien u wilt weten waar uw dossierkast zich bevindt kan u in Venice met de rechtermuisknop klikken op een dossierkast en kiezen voor dossierkast wijzigen

Het basispad bepalen van uw Venice installatie(s) kan op 2 manieren:

1) Via Venice kan u in het hoofdscherm in de rechterbovenhoek kiezen voor module info (All+I), daar zal u het basispad en het systeempad terugvinden

basispad

2) Indien u Venice niet meer kan starten kan u ook het basispad bepalen via het register van Windows:

 • Open het register door het programma regedit.exe op te starten
 • Voor een 64 bit machine navigeert u naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\C-Logic\Venice
 • Voor een 32 bit machine navigeert u naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\C-Logic\Venice
 • Onder deze sleutel vindt u een variabele RootDir, de inhoud hiervan is het basispad
 • het pad in de variabele SystemDir is het systeempad

regedit

Het overzetten/herinstalleren van Venice

Er moeten concreet 4 stappen doorlopen worden

 1. Overzetten van de Pervasive key van de oude installatie naar de nieuwe installatie zoals hier beschreven
 2. Installeren van Venice op de nieuwe server of standalone pc
 3. Overzetten van de mappen DATA en MAIN in het nieuwe basispad
 4. Activering werkstation indien nodig (enkel voor Venice)

De werkwijze voor een installatie/overzet van een workgroup licentie of een client/server licentie is praktisch identiek.  Een workgoup installatie is een installatie waarvoor er < 6 users tegelijk in Venice moeten kunnen werken.  Vanaf 6 users moet u overgaan naar een Client/server licentie

We volgen de 4 stappen die we eerder aanhaalden:

1. Overzetten van de Pervasive key: Koppel de Pervasive key los van de oude server/pc.  Indien u een Venice installatie van het type workgroup heeft dan hoeft u de Pervasive installatie niet apart uit te voeren op de nieuwe server/pc, deze wordt samen met de Venice setup geïnstalleerd.  De Pervasive key zal dan automatisch geactiveerd worden bij de eerste opstart van Venice op de nieuwe installatie.

Indien u een Server/Client versie heeft moet u EERST de Pervasive key loskoppelen van de oude server, daarna de Pervasive installeren op de nieuwe server.  Vervolgens moet u de Pervasive key manueel activeren op de nieuwe server. Hiervoor kan u de stappen volgen op de volgende link .

Indien u niet meer kan inloggen op de oude installatie om de sleutel los te koppelen neemt u best contact op met ons via support.venice@unit4.com.

2.  Nadat u de systeemvereisten hebt nagezien (en u beschikt over een update abonnement) kan u de laatste versie uw Venice programma op de nieuwe server (of pc) installeren.  De laatste versie van Venice kan u via deze link downloaden.

U zal een registratienaam en -sleutel nodig hebben om dit te kunnen doen.  Deze gegevens zijn beschikbaar in uw Venice via de Venice knop – registratie – bekijken

Standaard zal Venice het basispad instellen op C:\Users\public\Unit4 C-Logic tenzij u het anders aangeeft tijdens de installatie.  Het systeempad zal standaard onder C:\Program Files of C:\Program Files(x86) worden geïnstalleerd.

3. Kopieer nu de mappen DATA en MAIN vanaf uw oude server/pc naar uw nieuwe installatie.  De mappen DATA en MAIN moeten in het basispad vervangen worden.

MainData

BELANGRIJK! Indien er nog met andere werkstations in Venice moeten kunnen gewerkt worden, dan moet u het basispad delen, daarbij moet u alle gewenste gebruikers VOLLEDIGE schrijf- en leesrechten geven op deze map EN de onderliggende mappen.  Dit moet u niet enkel doen via het tabblad SHARE maar ook in het tabblad SECURITY.

Indien bij het opstarten van een client u een foutmelding krijgt “fout bij de correcte verwerking van … fout 4” of “Ongeldige installatie/versienummer…” dan zijn de rechten niet correct ingesteld of wordt de toegang tot de map tegengehouden door een antivirus, firewall, … .

4. Indien er nog andere gebruikers ook moeten kunnen werken met Venice moet u op elke “client” een activering werkstation uitvoeren.  Deze Activering werkstation.exe kan u terugvinden in het basispad van uw server/hoofd pc..

De werkwijze is als volgt

 • Log eventueel in op de Venice server om het basispad te van Venice te bepalen
 • Navigeer op de nieuwe werkpost naar deze netwerkmap (share) du in de vorige stappen beschikbaar maakte
 • Voer het programma activering werkstation.exe uit en volg de stappen

activering

Oplossingen op meest voorkomende fouten bij opstarten Venice na een migratie

http://support.unit4venice.be/nl/index.php/mogelijke-problemen-met-het-pervasive-gegevensbeheer/

http://support.unit4venice.be/nl/index.php/pervasive-sql-gegevensbeheer-is-niet-gestart-of-werd-manueel-gestopt/

http://support.unit4venice.be/nl/index.php/fout-4-bij-opstarten-van-venice-op-een-werkstation/

http://support.unit4venice.be/nl/index.php/het-venice-basispad-heeft-een-ongeldig-versienummer/

 

Hoe migreer ik Pervasive naar een nieuwe PC?

Venice maakt gebruik van de Pervasive database om de data te bewaren. Dit programma wordt afhankelijk van het aantal gebruikers meegeleverd met Venice (Pervasive Workgroup versie) of apart aangekocht (Pervasive Server versie).

Afhankelijk van de gebruikte versie van Pervasive, zal u de Pervasive licentie eerst moeten deactiveren op de oude server/pc, vooraleer u ze zal kunnen toevoegen op de nieuwe server (deze procedure geldt enkel voor de Venice server zelf, op eventuele Venice werkposten hoeft u dit niet te doen).

Vanaf versie 10.30 van Pervasive server of workgroup, wordt de Pervasive sleutel gekoppeld aan de hardware van de server. Dit betekent dat de Pervasive sleutel (die u ofwel automatisch meegeleverd kreeg bij een Pervasive workgroup, of apart aangekocht hebt bij een Pervasive server, niet zomaar opnieuw kan activeren op een nieuwe pc. U zal in dat geval de sleutel eerst moeten deactiveren of schrappen, vooraleer u hem opnieuw zal kunnen gebruiken op een nieuwe pc.

Een neveneffect hiervan is dat u, bij een geplande wijziging van de hardware van de Venice server, u dus ook eerst deze procedure zal moeten toepassen, pas daarna de hardware wijziging doorvoeren (vb. een CPU-upgrade), en daarna op diezelfde server de sleutel opnieuw moeten activeren. Vooral bij gevirtualiseerde omgevingen (Vmware bvb.) is dit van belang. Als u dit niet correct uitvoert, riskeert u dat uw sleutel gedeactiveerd wordt, en dat niemand nog in Venice kan werken.

Om na te gaan welke stappen van deze procedure voor u van toepassing zijn, gaat u zo te werk:

 • Start Pervasive Control Center op de Venice server op, en kies Help, About om de versie te controleren. U vindt dit programma terug via het Windows startmenu, in de map Other utilities onder de Pervasive SQL programma groep.
 • Start Pervasive License Administrator op. U vindt dit programma terug via het Windows startmenu, in de map Other utilities onder de Pervasive SQL programma groep. Daarin kan u de Pervasive sleutel terugvinden (onder Product Key):pervasive-lic-migratie
 • Als het een Pervasive PSQL Workgroup sleutel is, dan hoeft u de sleutel zelf niet te noteren, Venice zal hem zelf toevoegen tijdens de installatie op de nieuwe pc.
 • Als het echter een Pervasive PSQL Server sleutel is, dan zal u de sleutel wel moeten noteren, omdat u hem in een latere stap opnieuw zal moeten intikken.
 • Het volstaat om de lijn aan te klikken, en dan op de knop Deauthorize (de knop kan soms ook Delete heten) te klikken. Hiermee koppelt u de sleutel los van deze computer, zodat u de sleutel straks terug kan koppelen op de nieuwe computer.

Voor een workgroup registratie wordt Pervasive mee geïnstalleerd bij de set-up van Venice maar soms is het nodig om deze eerst te installeren.   Als u de oorspronkelijke installatiebestanden niet meer terugvindt, dan kan u deze hier downloaden, (opgelet dat u de juiste versie downloadt!).  Indien u reeds werkt met een Pervasive V12 kan u deze hier downloaden . Daarna kan u de sleutel opnieuw intikken en op Apply klikken.

 • Indien het om een Pervasive workgroup gaat, dan hoeft u niets te doen. Bij de installatie van Venice wordt Pervasive dan automatisch meegeïnstalleerd, en ook de sleutel wordt automatisch toegevoegd op voorwaarde dat u de sleutel eerst hebt gedeactiveerd

De meest voorkomende problemen met Pervasive (meestal na een migratie) kan u hier terugvinden