Tag Archives: niet verkochte artikels

Een lijst opvragen van artikels die sinds een bepaalde tijd niet meer verkocht werden

Klanten die met Venice werken, wensen vaak hun artikelbestand te optimaliseren en alle artikels die sinds geruime tijd niet meer verkocht werden buiten gebruik te zetten. Maar hoe vind je nu gemakkelijk deze artikels terug?

Telkens een artikel gebruikt wordt op een verkoopdocument, zal de datum ‘laatste gebruik’ in de artikelfiche aangepast worden.  Bij artikels die al een hele poos niet meer verhandeld werden, zal er dus een ‘oude’ datum  terug te vinden zijn bij ‘datum laatste gebruik’.

Een voorbeeld: je wenst een lijst te bekomen van alle artikels die sinds 01/01/2010 niet meer verhandeld werden.

Je start de module Artikels op.

Via Ctrl+T maak je een nieuwe selectie aan. Je geeft de selectie een naam,bijvoorbeeld Niet gebruikt.

Je vinkt Filter aan en je definieert volgende filter:

@ART.LastUsed == :Date(“”) || @ART.LastUsed < :Date(“01/01/2010”)

artikels

In het voorbeeld hierboven zal je ook alle artikels krijgen die ooit werden gecreëerd, maar die nog nooit gebruikt werden alsook de artikels die sinds 01/01/2010 niet meer gebruikt werden.