Tag Archives: nieuwe versie

Mogelijke foutmeldingen bij het uitvoeren van de update van Venice

Symptoom 1

Bij het uitvoeren van de update van Venice krijgt u de volgende foutmelding, waarna de setup wordt onderbroken:
“Foutnummer 0x80040702
Beschrijving: kan DLL niet laden: CLSETUP”

Oplossing 1

U start Windows verkenner op.
Onder ‘C:\Program Files\InstallShield Installation Information’ staat de map ‘{c9e57244-2bc7-11d4-8468-0008c7199d3b}’.
U schrapt deze map en daarna voert u de setup van Venice opnieuw uit.

Symptoom 2

Bij het uitvoeren van de update van Venice krijgt u de volgende foutmelding, waarna de setup wordt onderbroken:
“Kan de geïnstalleerde versie van de toepassing niet bepalen. Setup wordt afgesloten.”

Oplossing 2

U start het register van de PC op via Start – Uitvoeren (‘Run’) – Regedit.
Schrap de volgende sleutel (‘key’) in het register van de pc:
– voor 32bit systemen: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{C9E57244-2BC7-11D4-8468-008C7199D3B}
– voor 64bit systemen: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{C9E57244-2BC7-11D4-8468-008C7199D3B}

Symptoom 3

Bij het uitvoeren van de update van Venice krijgt u de volgende foutmelding:
“De requestor van het gegevensbeheer is nog in gebruik door een toepassing.
Om de installatie verder te zetten mag deze requestor echter niet meer actief zijn.
Het programma zal opnieuw controleren of deze nog in gebruik is. Doorgaan?”

Oplossing 3

Indien u ook werkt met Venice Lite, dan zal u deze toepassing eerst moeten afsluiten.
U start het Taakbeheer (‘Task manager’) van de PC op via Ctrl+Alt+Del en u kiest daar het tabblad ‘Processen’ (‘Processes’).
U kijkt na of het proces ‘Ntvdm.exe’ hier tussen staat, en indien dit zo is, beëindigt u dit proces.

Symptoom 4

Na het uitvoeren van de Venice update, start Venice niet op, maar krijgt U de volgende foutmelding:
“C:\program files\c-logic\venice\bin\main.exe
De toepassing kan niet worden gestart omdat de configuratie van de toepassing niet juist is.”

Oplossing 4

Bij de installatie van Venice worden in de map Windows\System\Bin de nodige bestanden voor MFC (Microsoft Foundation Classes) geïnstalleerd.
Op uw pc is dat niet gebeurd en dit is te wijten aan een fout in een oudere versie van Microsoft Installer.
We stellen voor om een nieuwe versie van deze installer te installeren.
Download en installeer deze hotfix van Windows.
Voer daarna de update van Venice opnieuw uit.

Symptoom 5

Na het uitvoeren van de Venice update, start Venice niet op, maar krijgt U de volgende foutmelding:
“C:\program files\c-logic\venice\bin\main.exe
De toepassing kan niet worden gestart omdat de configuratie van de toepassing onjuist is.
Het opnieuw installeren van de toepassing kan dit probleem oplossen”

Oplossing 5

Er ontbreekt een bepaald bestand voor de Microsoft Foundations classes in uw Windows directory.
Installeer dit bestand (vcredist_x86.exe), en start daarna Venice (Lite) opnieuw op. Herinstallatie van de software is niet nodig.

Symptoom 6

Na het uitvoeren van de Venice update, start Venice niet op, maar krijgt U de volgende foutmelding:
“C:\Program Files\C-Logic\VenLite\Bin\Main.exe
De toepassing kan niet worden gestart omdat de configuratie naast elkaar onjuist is.
Raadpleeg het gebeurtenislogboek Toepassing of gebruik het opdrachtregelprogramma sxstrace.exe voor meer informatie.”

Oplossing 6

Er ontbreekt een bepaald bestand voor de Microsoft Foundations classes in uw Windows directory.
Installeer dit bestand (vcredist_x86.exe), en start daarna Venice (Lite) opnieuw op. Herinstallatie van de software is niet nodig.

Kan u uw gegevens bijwerken naar een nieuwe versie, zonder alle andere gebruikers te verhinderen om verder te werken?

Nadat u een nieuwe versie van Venice heeft geïnstalleerd, is het noodzakelijk dat u nog de gegevens (o.a. alle dossiers en hun boekjaren) bijwerkt naar die nieuwe versie vooraleer u kan beginnen werken in die nieuwe versie. Heeft u een hele pak dossiers en boekjaren, dan kan dat bijwerken wel eventjes duren. En, terwijl alle gegevens bijgewerkt worden, kunnen andere gebruikers niet verder werken.
Er bestaat echter ook een werkmethode, waardoor u de andere gebruikers toch enigszins kan laten verder werken, zonder dat u al alle gegevens heeft bijgewerkt.

U heeft de nieuwe versie geïnstalleerd (of in het geval van ASP heeft uw ASP-provider de nieuwe versie voor u geïnstalleerd), en u krijgt de melding dat u de gegevens nog dient bij te werken vooraleer u kan verder werken.
Kies niet klakkeloos voor Beheer – Hoofdniveau – Onderhoud – Bijwerken, waarbij u alle vinkjes aanklikt en op Start drukt…

Als u onderstaande werkmethode volgt, bereikt u net hetzelfde resultaat, doch zonder andere gebruikers die in dezelfde Venice-registratie willen werken te verhinderen om verder te werken.

Kies voor Beheer – Hoofdniveau – Onderhoud – Bijwerken. In het dialoogvenster dat nu verschijnt, vinkt u enkel ‘Inclusief alle onderliggende dossierkasten’ aan. Klik ‘Inclusief alle onderliggende dossiers en boekjaren’ zeker niet aan.

KB000555_01

Eenmaal deze bijwerking is gebeurd, kan iedereen Venice opstarten, zonder de melding te krijgen dat er nog moet worden bijgewerkt worden.

Bij elk dossier en boekjaar zal elke gebruiker het volgende symbooltje zien staan. Dit symbool wijst erop, dat dit dossier en zijn boekjaren nog niet bijgewerkt zijn.

KB000555_02

En wanneer je een dossier selecteert, dan krijgt u de volgende melding:

Van zodra u nu een module opstart in dat dossier, krijgt u volgende melding:

Indien u Ja antwoordt, dan wordt dit dossier bijgewerkt.  Zo kunnen u en uw collega’s na de update onmiddellijk de dossiers waarin u wenst te werken bijwerken zonder de andere gebruikers te hinderen.

Op een rustig tijdstip, bijvoorbeeld ’s avonds of in het weekend, kan u de conversie van alle overige dossiers en boekjaren dan lanceren. Hiervoor mag geen enkele andere gebruiker nog in Venice aan het werk zijn.
Of dit al dan niet het geval is, kan u verifiëren via Venice-knop – Bezetting.

Kies voor Beheer – Hoofdniveau – Onderhoud – Bijwerken. In het dialoogvenster dat nu verschijnt, vinkt u zowel ‘Inclusief alle onderliggende dossierkasten’ ALS ‘Inclusief alle onderliggende dossiers en boekjaren’ aan.

Alle nog niet bijgewerkte dossiers en boekjaren worden nu systematisch bijgewerkt.

KB000555_03

Stel dat u de bijwerking ’s avonds lanceert, en dat ’s morgens blijkt dat ze nog niet volledig is uitgevoerd.

Druk in dat geval op [Esc]. Het bijwerken wordt nu onderbroken.

Het dossier dat op dat ogenblik bijgewerkt werd, blijft achter als een dossier dat gedeeltelijk bijgewerkt is. M.a.w. bepaalde bestanden in het dossier zijn bijgewerkt, andere niet. Het dossier is dus niet bruikbaar zolang het bijwerken niet opnieuw is uitgevoerd.
De dossiers die intussen al waren bijgewerkt, staan klaar voor gebruik in de nieuwe versie, en kunnen door alle gebruikers benaderd worden.