Tag Archives: Pervasive

Pervasive SQL gegevensbeheer is niet gestart of werd manueel gestopt

Indien u volgende fout krijgt bij het opstarten van Venice is het omdat de Pervasive service die Venice gebruikt niet werd opgestart of is gestopt.  Zonder deze service kan Venice niet opstarten

SQL1

 

U kan hiervoor het volgende doen: 

-> Start uw pc/server opnieuw op, de service zou dan moeten opnieuw opstarten

-> Indien u twijfelt over de volgende stappen, neem contact op met uw IT verantwoordelijke of netwerkbeheerder! Ga via de startknop in Windows naar Services.msc (indien u Windows 7 heeft of lager zal u via de Start knop – run/uitvoeren moeten zoeken achter services.msc)

Windows 8 of hoger:

services

Windows 7 of lager:

run

-> Zoek in het services scherm achter Pervasive SQL workgroup Engine of PSQLWGE.  Eventueel kan het ook een Pervasive SQL Server Engine zijn indien u werkt met een client-server versie van Venice

SQL2

PSQl

-> Klik met de rechtermuisknop op de service en kies voor “opnieuw opstarten”. Het kan echter zijn dat u hiervoor geen rechten heeft, vraag dan meer info bij IT-verantwoordelijke of Netwerkbeheerder.  Hij zal dit als Administrator kunnen/moeten uitvoeren.

heropstarten

Het is belangrijk dat deze service op AUTOMATISCH staat zodat hij bij het heropstarten van uw pc/server ook automatisch mee opstart, door dubbel te klikken op de service kan u dit nazien/aanpassen

auto

-> indien het heropstarten van de service niet lukt of indien u nog steeds een foutmelding krijgt dan kan u best Pervasive opnieuw installeren.

Andere courante foutmeldingen (en oplossingen) voor Pervasive kan u hier terugvinden

 

Uw Venice gegevens bewaren op een NAS of niet-Windows server

U wil de Venice (Lite) data bewaren op een NAS (Network Attached Storrage), of op een server die uitgerust is met een ander besturingssysteem dan Windows of Linux.

Tijdens de installatie van Venice krijgt u een foutmelding dat op het opgegeven serverpad geen Pervasive.SQL actief is en het pad niet wordt aanvaard.

Oorzaak

Venice maakt gebruik van Pervasive.SQL als gegevensbeheerder. Hierbij wordt verwacht dat het eigenlijke gegevensbeheer kan uitgevoerd worden op een bepaald toestel (= de server) in uw netwerk en dat de gevensbestanden zich ook op de lokale harde schijf van dat toestel bevinden.

Op uw server moet u dus de gegevensbeheerder installeren. Andere toestellen op het netwerk die de gegevensbestanden willen aanspreken doen dit door te communiceren met deze gegevensbeheerder die de gevraagde acties uitvoert.

Oplossing

De ideale oplossing is dat u effectief de hierboven beschreven aanpak volgt. Concreet betekent dit dat u moet overwegen om de server te vervangen door een computer met Windows (met een Pervasive Workgroup engine of Pervasive Server engine) of een Linuxserver (met een Pervasive Server engine) zodat u een normale ondersteunde situatie heeft.

Als dit niet kan, dan kan u de hieronder beschreven workaround gebruiken, echter met volgende belangrijke gevolgen en beperkingen:

 • Deze workaround is enkel bruikbaar voor een Venice workgroup.
  De Pervasive.SQL server engine laat immers niet toe om remote data te beheren.
 • Als gevolg hiervan is deze workaround beperkt tot een maximum van 5 gebruikers voor facturatie en boekhouding.
 • U zult een van de computers met een Windows besturingssysteem in uw netwerk moeten aanstellen als ‘gateway’.
  – De gateway voert het eigenlijke gegevensbeheer uit en verwerkt de aanvragen van de andere computers in uw netwerk.
  – De gateway moet u anders behandelen dan de overige computers in uw netwerk. De gateway moet opgestart worden vooraleer u op een van de andere toestellen Venice kan gebruiken en u mag de gateway pas herstarten of uitschakelen nadat op alle andere computers Venice is afgesloten.
  – De overhead dit dit veroorzaakt op deze gateway kan een negatieve performantie impact hebben op de andere programma’s die op deze pc draaien.
  – De activiteit van andere programma’s op deze gateway kan natuurlijk evengoed een impact hebben op Venice.
 • Deze oplossing is minder performant.
  In ieder geval is het benaderen van bestanden over het netwerk minder performant dan het benaderen van bestanden op de lokale harde schijf.
 • Hogere netwerkbelasting.
  Elke aanvraag naar de gegevensbestanden wordt nu tweemaal over het netwerk gestuurd. Eenmaal tussen een werkstation en de gateway en eenmaal van de gateway naar de server.
 • Deze oplossing is minder stabiel.
  Ook dit is een direct gevolg van het benaderen van remote bestanden. In plaats van één punt waarop iets kan mislopen (de server) heeft u er nu meerdere. De server, het netwerk en de gateway.
 • Deze oplossing is minder veilig.
  Deze workaround vereist specifieke instellingen in uw netwerkbeveiliging die een poortje bieden voor malafide software en/of gebruikers.
 • Geen toekomstgarantie.
  Deze workaround maakt gebruik van specifieke instellingen in het besturingssysteem en in het Pervasive.SQL gegevensbeheer. UNIT4 C-Logic kan niet garanderen dat deze werkwijze ook op nieuwe versies van Windows en voor nieuwere versies van het Pervasive.SQL gegevensbeheer zal blijven functioneren.
 • Extra complexiteit.
  Het initieel installeren van deze workaround vergt extra manuele stappen, en ook latere uitbreidingen aan Venice kunnen extra manuele stappen met zich meebrengen.
 • Afgeraden.
  UNIT4 C-Logic raad deze werkwijze af. We bieden deze informatie ‘as is’ zonder enige waarborg. Technische tussenkomsten vanwege problemen die hierbij zouden ontstaan, zullen dan ook steeds leiden tot een gefactureerde interventie

Het is aangeraden om uw netwerkbeheerder en/of softwareleverancier te consulteren om na te gaan als deze workaround voor u een uitkomst biedt. Laat u bij het toepassen van deze workaround bijstaan door uw softwareleverancier of systeembeheerder.

Keuze van de gateway.

Duidt een van de windowsmachines in uw netwerk aan als gateway. Dit is het toestel dat het gegevensbeheer zal uitvoeren ten behoeve van de andere werkstations op het netwerk. Venice zal op de andere werkstations niet functioneren als dit toestel niet opgestart is. Opgelet ook: als u dit toestel uitzet verliezen de andere werkstations hun verbinding met de database en al het werk dat nog niet werd bewaard gaat verloren.

Pas de Windowsconfiguratie van dit toestel aan zodat het beter voldoet aan de noden en eisen van een server.

 • Pas het energiebeheer aan zodat dit toestel niet automatisch naar sluimerstand of slaapstand overschakelt. Het automatisch uitschakelen van scherm is geen probleem maar bv. uitschakelen van netwerkkaart of harde schijf is dat wel. Ook omschakelen van de CPU naar een lager verbruik (doorgaans door de snelheid te verlagen) is geen goed idee.
 • U mag een screensaver gebruiken, maar stel deze in op een screensaver die weinig invloed heeft op de performantie.
 • Als gateway kan u best een bestaande server gebruiken, aangezien deze in de regel performanter zijn, en steeds aan blijven staan.

Installatie

 • Installeer Venice op de gateway, kies voor een standaard installatie
 • Als u (nog) niet over een registratiesleutel beschikt:
  Start Venice. Meld u aan en vul de registratieaanvraag in (Kies voor de Venice-knop, Registratie, Aanvragen). De registratieaanvraag stuurt u door en u wacht op antwoord.
 • Start Venice. Meld u aan en kies voor Venice-knop, Registratie, Aanpassen. Vul de ontvangen registratiegegevens in.
 • Verlaat Venice en herstart Venice.

Na het aanmelden zorgt Venice voor een correct toepassen van de gebruikerslicenties in het gegevensbeheer en worden deze ook geactiveerd. Dit vereist een actieve internetverbinding.

U kunt controleren of de activering van de gebruikerslicenties gelukt is via de Pervasive.SQL License administrator.

 • Kies Start, Alle Programma’s, Pervasive, PSQL 11, Utilities, License Administrator.
 • Als alles gelukt is, dan moet u hier één of meerdere lijnen zien waarvoor ‘License type’ op ‘Permanent’ staat en waar de ‘Vendor’ op 6285 staat.

Basispad verplaatsen naar de server

 • Verlaat Venice
 • Verplaats (bv. met Windows verkenner) de map van het basispad naar een map op de server. Dit mag niet de rootdirectory van een schijf zijn.
 • U moet ook een netwerkshare aanmaken voor deze map. Zorg voor passende bestands- en netwerk-rechten op deze map. Alle gebruikers die Venice moeten kunnen starten moeten in deze map (en onderliggende) kunnen lezen, schrijven en schrappen.
 • Start de Register-editor (RegEdit):
  – Ga naar: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\C-Logic\Venice
  – Hier moet u een waarde terugvinden met naam “RootDir”. Deze RootDir verwijst naar het basispad waar u Venice heeft geïnstalleerd (het pad dat u ondertussen heeft verplaatst). U past dit aan naar het nieuwe pad op de server (vb. \\servernaam\Venice ). Er mag geen backslash aan het einde van dit pad voorkomen.
  – Verlaat RegEdit
 • Start Verkenner:
  – Ga naar het basispad op de server en open de map Main.
  – Open het bestand ClMain.ini met Kladblok (Notepad).
  – 
  In de sectie [Status] voegt u volgende regel toe:
  ServerWithEngine=0

Pervasive.SQL service aanpassen

Pervasive.SQL wordt geïnstalleerd als Service en zal normaal ook onder de gebruikersaccount SYSTEM of LOCAL SERVICE draaien. Dit is goed als de gegevensbestanden lokaal staan, maar u wilt de gegevensbestanden op het netwerk benaderen. De Pervasive.SQL service moet dus aangepast worden om onder een user account te draaien die voldoende rechten heeft op uw server. U moet mogelijks hiervoor een extra gebruiker toevoegen in uw server.

 • Kies voor Start, Configuratiescherm (Control Panel), Systeem en beveiliging (System and Security), Systeembeheer (Administrative Tools), Services.
 • Dubbelklik op de Pervasive PSQL Workgroup Engine.
 • Selecteer het Aanmelden (Log on) tabblad
 • Stel in om een expliciete gebruiker te gebruiken, deze gebruiker moet rechten hebben op de server, en moet tevens gebruikt kunnen worden door een lokale service.
 • Start en stop de service

Vastleggen van de gateway voor het Pervasive.SQL gegevensbeheer

Met wat we tot nu hebben gedaan zal Venice in principe al werken, maar het eerste toestel dat de Venice gegevens benadert zal telkens proberen het gegevensbeheer op zich te nemen. Dit zal niet werken, omdat er op slechts één toestel (de gateway) gebruikerslicenties aanwezig zijn. We moeten dus instellen dat telkens hetzelfde toestel de gateway zal zijn.

 • Kies op de gateway voor Start, Alle Programma’s, Pervasive, PSQL 11, Utilities, Gateway Locator
 • Bij ‘Target Directory’ vult u het pad in naar de map ‘Main’ onder het Venice basispad op de server.
 • Klik op de Change-knop.
 • Kies voor ‘Assign a gateway’.
 • Controleer of de computernaam van de gateway ingevuld staat en pas aan indien nodig.
 • Klik OK
 • Herhaal deze stap voor de map ‘Data’ onder het Venice basispad.
 • Als u later bijkomende dossierkasten nodig heeft, zal u deze stap voor elke extra dossierkast moeten uitvoeren.

Dossierkast aanpassen.

Start Venice. Als u alle stappen goed heeft uitgevoerd, dan zal Venice opstarten. In het hiërarchisch overzicht zal u echter nog de verwijzing hebben naar ‘Standaard dossierkast’. Als u het basispad heeft verplaatst, zal hier een rood kruis bij staan. Als u het enkel heeft gekopieerd dan zal dit er nog normaal uit zien. Het verwijst in elk geval nog naar de lokale schijf van de gateway.

 • Klik met de rechtermuisknop op de dossierkast, en kies voor ‘Dossierkast loskoppelen…’. Bevestig de loskoppeling.
 • Klik met de rechtermuisknop op ‘UNIT4 C-Logic’ en kies voor ‘Dossierkast aankoppelen…’.
 • Selecteer de map ‘Data’ onder het basispad op de server en klik op OK.

De andere werkstations.

De installatie van de gateway omgeving is nu voltooid. Voor de andere werkstations is geen speciale behandeling nodig, u voert gewoon ‘Activering werkstation’ onder het Venice basispad op de server uit.

Nog een woordje over NAS versus SAN

De definitie van een NAS staat hier goed beschreven. Vaak is er verwarring met een SAN. Op een SAN is dit support artikel niet van  toepassing, een SAN is immers wel ondersteund. Sommige NAS’en gedragen zich in de praktijk als een SAN, in die zin dat de NAS-schijven als lokale schijven zichtbaar gemaakt kunnen worden (in plaats van als netwerkschijven). Vaak gebeurt dit door middel van iSCSI-ondersteuning.

Een NAS waarvan de schijven via het iSCSI protocol kunnen aangeboden worden op uw server, is wél ondersteund. Dit artikel is dus enkel van toepassing op NAS toestellen zonder iSCSI ondersteuning.

Hoe migreer ik Pervasive naar een nieuwe PC?

Venice maakt gebruik van de Pervasive database om de data te bewaren. Dit programma wordt afhankelijk van het aantal gebruikers meegeleverd met Venice (Pervasive Workgroup versie) of apart aangekocht (Pervasive Server versie).

Afhankelijk van de gebruikte versie van Pervasive, zal u de Pervasive licentie eerst moeten deactiveren op de oude server/pc, vooraleer u ze zal kunnen toevoegen op de nieuwe server (deze procedure geldt enkel voor de Venice server zelf, op eventuele Venice werkposten hoeft u dit niet te doen).

Vanaf versie 10.30 van Pervasive server of workgroup, wordt de Pervasive sleutel gekoppeld aan de hardware van de server. Dit betekent dat de Pervasive sleutel (die u ofwel automatisch meegeleverd kreeg bij een Pervasive workgroup, of apart aangekocht hebt bij een Pervasive server, niet zomaar opnieuw kan activeren op een nieuwe pc. U zal in dat geval de sleutel eerst moeten deactiveren of schrappen, vooraleer u hem opnieuw zal kunnen gebruiken op een nieuwe pc.

Een neveneffect hiervan is dat u, bij een geplande wijziging van de hardware van de Venice server, u dus ook eerst deze procedure zal moeten toepassen, pas daarna de hardware wijziging doorvoeren (vb. een CPU-upgrade), en daarna op diezelfde server de sleutel opnieuw moeten activeren. Vooral bij gevirtualiseerde omgevingen (Vmware bvb.) is dit van belang. Als u dit niet correct uitvoert, riskeert u dat uw sleutel gedeactiveerd wordt, en dat niemand nog in Venice kan werken.

Om na te gaan welke stappen van deze procedure voor u van toepassing zijn, gaat u zo te werk:

 • Start Pervasive Control Center op de Venice server op, en kies Help, About om de versie te controleren. U vindt dit programma terug via het Windows startmenu, in de map Other utilities onder de Pervasive SQL programma groep.
 • Start Pervasive License Administrator op. U vindt dit programma terug via het Windows startmenu, in de map Other utilities onder de Pervasive SQL programma groep. Daarin kan u de Pervasive sleutel terugvinden (onder Product Key):pervasive-lic-migratie
 • Als het een Pervasive PSQL Workgroup sleutel is, dan hoeft u de sleutel zelf niet te noteren, Venice zal hem zelf toevoegen tijdens de installatie op de nieuwe pc.
 • Als het echter een Pervasive PSQL Server sleutel is, dan zal u de sleutel wel moeten noteren, omdat u hem in een latere stap opnieuw zal moeten intikken.
 • Het volstaat om de lijn aan te klikken, en dan op de knop Deauthorize (de knop kan soms ook Delete heten) te klikken. Hiermee koppelt u de sleutel los van deze computer, zodat u de sleutel straks terug kan koppelen op de nieuwe computer.

Voor een workgroup registratie wordt Pervasive mee geïnstalleerd bij de set-up van Venice maar soms is het nodig om deze eerst te installeren.   Als u de oorspronkelijke installatiebestanden niet meer terugvindt, dan kan u deze hier downloaden, (opgelet dat u de juiste versie downloadt!).  Indien u reeds werkt met een Pervasive V12 kan u deze hier downloaden . Daarna kan u de sleutel opnieuw intikken en op Apply klikken.

 • Indien het om een Pervasive workgroup gaat, dan hoeft u niets te doen. Bij de installatie van Venice wordt Pervasive dan automatisch meegeïnstalleerd, en ook de sleutel wordt automatisch toegevoegd op voorwaarde dat u de sleutel eerst hebt gedeactiveerd

De meest voorkomende problemen met Pervasive (meestal na een migratie) kan u hier terugvinden

 

Mogelijke problemen met het Pervasive gegevensbeheer

Er zijn een aantal foutmeldingen die u kan krijgen met betrekking tot het Pervasive gegevensbeheer. Hieronder lijsten we de meest voorkomende op, met tips om ze zelf op te lossen:

Fout 161 User Count Limit Exceeded

Op verschillende plaatsen in Venice (vb. bij het afdrukken van lijsten of bij het verwerken van CODA-bestanden) wordt er een tijdelijk bestand aangemaakt. Indien op uw werkpost Pervasive v11 is geïnstalleerd, dan kan het gebeuren dat u een van de volgende meldingen krijgt.

pervasive11

De volgende foutmelding kan op dezelfde manier opgelost worden

image003

Om deze foutmelding niet meer te krijgen, kan u het volgende doen (op de pc waar de foutmelding zich voordoet) :

 • Druk op de startknop van Windows en kies Programma’s – Pervasive PSQL 11 – PSQL Control Center & Documentation. Selecteer Configure MicroKernel Router

pervasive11-2

 • Vink Use Local Microkernel Engine af.

pervasive11-3

Op de server zelf moet hier “Use Local Microkernel Engine” WEL aangevinkt zijnEén van de componenten van het gegevensbeheer is niet geladen. (S20)

kb000565_s20

Deze melding kan voorkomen, als de map met de Pervasive binaries (meestal is dit c:\program files\Pervasive software\PSQL\bin of c:\program files (x86)\Pervasive software\PSQL\bin) niet in de Windows PATH variabele voorkomt. U kan dat controleren door een dos venster te openen, en het commando echo %PATH% uit te voeren.

Als u in Windows verkenner met de rechtermuisknop klikt op mijn computer, en kiest voor eigenschappen, vervolgens voor geavanceerde systeemeigenschappen, tabblad Geavanceerd, dan kan u daar de omgevingsvariabelen opvragen. Kijk daar als de hogervernoemde map wel bij de PATH variabele vermeld staat. Indien ja, dan moet u de pc eens herstarten, normaal gezien wordt deze variable na een reboot wel correct ingevuld, en zou het probleem vanzelf moeten weggaan.Pervasive SQL gegevensbeheer service is niet gestart

De service van de Pervasive Engine is niet gestart of gestopt.  Om deze opnieuw te starten kan u de stappen volgen in de volgende KbaseHet gegevensbeheer voor ….. faalt. Status 2 (I/O error)

kb000565_5

In dit geval is er een patch van Pervasive beschikbaar om dit probleem op te lossen. Deze patch kan u hier downloaden.

Deze foutmelding kan u echter ook krijgen als u een DFS share gebruikt,deze zijn immers niet ondersteund.Registreren van de gebruikerslicenties … status 7313

7313

U heeft de Pervasive key nog niet verplaatst van de oude installatie naar de nieuwe installatie zoals hier beschreven Registreren van de gebruikslicenties … status 7224

7224

U heeft de standaard voorgestelde waardes gewijzigd en Pervasive geïnstalleerd als Applicatie en niet als Service.  U zal dus de Pervasive software moeten verwijderen via add/remove programs in Windows en opnieuw installeren als ServiceRegistreren van de gebruikslicenties … status 7125

Er is reeds een (oudere) key actief op deze pc of in het netwerk, u dient deze eventueel eerst te ontkoppelen om de correcte key te kunnen activerenFoutieve instellingen in lokale Pervasive …

PSQL

Hiervoor kan u op het werkstation waar deze fout zich voordoet de volgende stappen volgen:

 • Open PCC via de start van Windows

PCC

 • Klik op Configure Local Engine – Data integrity en vink de Transation Durability en Logging aan
 • Meestal zal gevraagd worden om het werkstation opnieuw op te starten na de aanpassing

TransactionGeen gegevensbeheer beschikbaar voor ….

Bij een installatie van Venice (Lite), of bij netwerk- of server-aanpassingen, kan het voorkomen dat u deze meldingen  te zien krijgt bij het opstarten van Venice (Lite):

kb000565_01

Deze melding wijst er op, dat Venice geen (of een incorrect geconfigureerd) Pervasive gegevensbeheer aantreft op de pc waarnaar de unc (in het geval hierboven dus \\srvsbs001\VenBoek\Main) of directory verwijst.

Problemen met de key zelf

kijk daarom eerst na via de startknop van Windows – Pervasive Licence Administrator of er een geldige key op de pc/server aanwezig is.  Indien u werkt met een Pervasive Server-client opstelling, dan moet u op de server de Pervasive Licence Administrator nazien.

De status van de key zou “active” en het type “permanent” moeten zijn.

Staat er een temporary key (meestal zal deze ook expired zijn ondertussen), dan heeft u de Pervasive Key niet correct overgezet van de oude installatie naar de nieuwe pc/server.  U krijgt dan een tijdelijke key die binnen de 30 dagen vervalt.

Is de status van de key “disabled”, dan werkt u waarschijnlijk met een virtuele omgeving en zijn er wijzigingen gedaan aan CPU, RAM, HDD, Hostname, IP adres, MAC, … . Hierdoor zal de key zichzelf op disabled zetten naar aanleiding van de ingebouwde fraude detectie.  We raden aan om in een virtuele omgeving een Pervasive V12 of hoger te gebruiken gezien deze beter zijn aangepast voor het gebruik op VM’s.

Wanneer de key een status “disabled” heeft gekregen moet de key gereset worden door onze diensten (indien u het aantal reset van uw key niet heeft overschreden) en zal u tijdelijk opnieuw kunnen werken tot u een Pervasive V12 installeert.

Na de reset kan u uw key herstellen door te klikken op “repair”.  Indien de repair niet lukt kan u als administrator de volgende stappen volgen om de key opnieuw te activeren.  het is belangrijk dat u alle stappen volgt zelfs (meestal zal u een foutmelding krijgen bij het -r commando)

Voor een 32 bit machine:
Open een CMD (als administrator) in de folder c:\program files (x86)\pervasive software\psql\bin
Voer de volgende commando’s 1 per 1 in
Repairen = clilcadm -r <pervasive sleutel>
Clearen = clilcadm -c <pervasive sleutel>
Activeren =clilcadm -a <pervasive sleutel>

Voor een 64 bt machine:
Open een CMD (als administrator) in de folder c:\program files\pervasive software\psql\bin
Voer de volgende commando’s 1 per 1 in
Repairen = w64clilcadm -r <pervasive sleutel>
Clearen = w64clilcadm -c <pervasive sleutel>
Activeren =w64clilcadm -a <pervasive sleutel>

Problemen met rechten, patches of netwerk

Indien er geen problemen zijn met de status of het type van de key dan kan u de volgende punten nazien.  Open via de start van Windows de Function Executor

U kan deze ook openen via Pervasive Control Center (PCC) – Tools – Function Executor.

Kies File, Open. In het volgende scherm klikt u op de Browse knop, en gaat u naar de map die in de foutmelding vermeld staat. Selecteer het bestand Locator.btr en klik op de knop Open. (Opgelet: Het is mogelijk dat de extensie .BTR verborgen wordt door Windows)

U zal nu een foutmelding krijgen. De verdere identificatie van het probleem hangt nu af van de foutmelding die u hier krijgt.

De foutmelding zal er ongeveer zo uit zien:

kb000565_fe

Het Btrieve status nummer dat u in dit scherm kan aflezen, bepaalt hoe u deze foutmelding verder kan debuggen.

Btrieve status 2: Zie IO Error
Btrieve status 94: Zie Rechtenprobleem
Btrieve status 116: Zie Naamresolutie
Brieve status 3014: Zie Netwerkconnectie


Netwerkconnectie

Indien u deze fout krijgt op een standalone pc kan dat wijzen op het feit dat het vinkje niet aan staat bij “Use Local MicroKernel engine” .   Ga hiervoor naar de Pervasive Control Center – Configure MicroKernel Router en zet het vinkje aan

Als Venice in een workgroup of client-server configuratie staat, dan staat elke Venice werkpost in verbinding met de Venice server. Deze communicatie verloopt over tcp poort 3351.

Dat betekent dat – aan de server zijde – er een applicatie (Pervasive) actief moet zijn die luistert op deze poort, en anderzijds moet het netwerk de communicatie tussen de werkpost en de server toelaten over deze poort.

Als deze netwerkcommunicatie niet kan opgebouwd worden, dan krijgt u bij het opstarten van Venice deze foutmelding.

Er zijn een aantal mogelijkheden om na te gaan als de foutmelding hier effectief aan te wijten is.

 1. Start Venice op de server op.
  Als dit lukt, dan betekent dit dat er lokaal een instance van Pervasive draait. Het probleem kan dus gelegen zijn aan de netwerk verbinding.
 2. Test de netwerkconnectie tussen de werkpost en de server. Hiervoor kan u gebruik maken van het Telnet commando (mogelijks moet u – afhankelijk van welke versie van Windows u precies gebruikt – de telnet client nog apart installeren op de Venice werkpost), of telnet programma’s die u vanop internet kan downloaden zoals bv. putty.
  Als het telnetten naar poort 3351 op de server lukt (vb. via de windows telnet client zal u dan zien dat het scherm leeg gemaakt wordt, en dat de cursor knippert links boven het scherm), dan is er alvast geen probleem met de netwerkconnectie.

Als u een foutmelding krijgt in stap 2, dan moet u nagaan waardoor deze communicatie geblokkeerd wordt.

De mogelijkheden zijn velerlei:

 1. Een software firewall op de Venice werkpost. Dit kan de ingebouwde firewall van Windows zijn, of een antivirus programma dat netwerkcommunicatie blokkeert. Vaak volstaat het in zulke gevallen om toe te staan dat het programma w3dbsmgr.exe (Pervasive) connecties naar buiten mag maken.
 2. Een software firewall of antivirus programma op de Venice server. In dat geval blokkeert deze het inkomende verkeer. Laat in dit geval tcp verkeer op poort 3351 toe.
 3. Er kan ook een aparte hardware firewall zijn die het verkeer blokkeert. U kan beter de IT-verantwoordelijke vragen als deze aanwezig is, en zoja, vragen dat het verkeer tussen Venice werkpost en Venice server toegelaten wordt over poort 3351.

IPV6 protocol & oude versie van Pervasive

Hierbij hangt het ervan af, wat de versies zijn van Pervasive die op server én client draaien. U kan de versie aflezen door het Pervasive Control Center op te starten (dat vindt u terug onder de Pervasive programmagroep in het Windows start menu).

Start deze tool op, en klik op uw computernaam in het linkse paneel, en kies Properties. Vervolgens kan u de Engine version aflezen.

KB000565_2

Als de versie van Pervasive op de werkpost of op de server lager is dan versie 11, en op de werkpost of server is IPv6 (Internet protocol v6) geactiveerd, dan moet u deze versie van Pervasive deïnstalleren, en vervangen door Pervasive v11. De eenvoudigste manier hiervoor is:

 1. Stop de service PsqlWge op de werkpost
 2. Deïnstalleer Pervasive Sql v8 via het Software configuratiescherm van Windows
 3. Schrap de map c:\pvsw
 4. Doe opnieuw een activering werkstation. Het setupscherm zal detecteren dat Pervasive niet geïnstalleerd is, door te klikken op de Installeer knop zal Pervasive 11 geïnstalleerd worden.
 5. Daarna zal het setupscherm detecteren dat Pervasive aanwezig is, en voorstellen om verder te gaan met de installatie van Venice.
 6. Op dit moment mag u de setup afbreken.

IO error

Voor bepaalde combinaties van Pervasive en Windows kan u ook de volgende foutmelding krijgen:

kb000565_5

In dit geval is er een patch van Pervasive beschikbaar om dit probleem op te lossen. Deze patch kan u hier downloaden.

Rechtenprobleem

Deze foutmelding kan eveneens voorkomen als de Windows gebruiker die op de werkpost ingelogd is, niet voldoende rechten heeft op het basispad van Venice (en onderliggende mappen) zoals u hier ook kan terugvinden op de volgende Kbase

De windows-gebruiker heeft alle rechten nodig op het basispad en onderliggende  (moet dus kunnen lezen én schrijven). Het probleem kan zowel een probleem met de rechten op de directories zijn, of een probleem met de rechten die toegekend zijn op het niveau van de Windows share.

Pervasive kan niet overweg met DFS-shares (Distributed File System) of andere geavanceerde File sharing technieken. Het basispad van Venice moet op een normale Windows netwerkshare staan.

Een andere mogelijke reden voor fout 94 is dat bepaalde mappen versleuteld (geëncrypteerd) zouden zijn via Windows verkenner (mapeigenschappen).

Naamresolutie

Zorg er voor dat verwijzingen naar de Venice server gebeuren op basis van de servernaam, en niet van zijn IP-adres.

Als u een netwerkdrive aanmaakt, map de sharenaam dus niet zo:

\\192.168.2.3\Venice
maar wel als \\sbs2013\Venice

Controleer bij Fout 116 ook als het probleem niet IPv6 gerelateerd is.