Tag Archives: proef en saldi balans

Koppeling tussen Venice en Sofisk

Indien u met Venice werkt, en ook met Sofisk, dan heeft u gegevens uit de proef- en saldibalans van Venice nodig om deze in Sofisk te kunnen verwerken. In plaats van deze gegevens manueel opnieuw in te voeren in Sofisk, is het handig als u deze gegevens automatisch zou kunnen invoeren. Dit kan via een aangepaste afdruklayout. Deze afdruklayout kan u via de helpdesk bestellen.

Standaard bestaat in Venice boekhouding al de functionaliteit om de proef- en saldibalans naar een tekstbestand af te drukken. Om deze file te kunnen inlezen in Sofisk, dient deze file echter aan een aantal specifieke voorwaarden te voldoen.

Nadat u de afdruklayout ontvangen hebt, en per onze instructies in de juiste map geplaatst hebt, gaat u als volgt te werk:

Kies in het hoofdmenu tab Rapporten boekhouding, groep Balansen, Proef- en Saldibalans. Maak de gewenste selectie.

Het is belangrijk dat u via het tabblad Parameters alle prefix-rekeningen totaliseert. U moet ook de 0-saldo’s opnemen, totaliseren op 0 niveau’s en het voorblad met de selectieparameters niet afdrukt.

proefsaldi-afdruk

proefsaldi-params

Nadat u deze parameters goed ingesteld hebt, klikt u op de knop Afdrukken. U komt nu in het scherm met de afdrukinstellingen terecht. Hier kiest u de Sofisk layout.

Kies om af te drukken naar tekstbestand, en geef de gewenste naam op. Klik vervolgens op de knop Opties, en vul deze in als volgt:

sofisk-instellingen

De laatst gebruikte afdrukinstellingen worden per gebruiker onthouden, u dient deze dus maar één maal in te stellen.

Maak het bestand aan in de opgegeven directory en geef het bestand als naam xxxxxxxx.syy (waarbij xxxxxxxx de dossiernaam is en yy het boekjaar waarop de balans betrekking heeft).

U kan nu het aangemaakte bestand importeren in Sofisk.

 

 

Een XML-bestand met balansgegevens afkomstig uit UNIT4 Agresso importeren in Venice Jaarrekening

Via het boekhoudpakket UNIT4 Agresso is het mogelijk om een XML-bestand aan te maken dat vervolgens kan geïmporteerd worden in Accon.
Indien u over de optie Venice jaarrekening beschikt, dan kan u dit XML-bestand eveneens importeren in de module Jaarrekening van Venice.

Hoe gaat u te werk om het XML-bestand aan te maken in Agresso?

Vanuit UNIT4 Agresso is het mogelijk om een export van de proef- en saldi-balans naar een xml-bestand te maken die vervolgens kan geïmporteerd worden in Accon of in Venice Jaarrekening.

Daartoe kiest u in het menu Financieel de opties Grootboek – Rapporten – Export rekening totalen.
Vervolgens start u het proces (BNL053) ACCON, export proef- en saldi balans op.

KB000548_01

Hoe gaat u vervolgens te werk om het aangemaakte XML-bestand te importeren in Venice Jaarrekening?

Kies voor Aangiftes – Fiscaal – Jaarrekening.
Als er nog geen jaarrekening opgemaakt werd voor dit boekjaar, verschijnt automatisch het scherm ‘nieuwe jaarrekening’.
Hier kiest u om de gegevens op te halen uit: XML-bestand met rekeningen.

KB000548_02

Als er al een jaarrekening was, dan kan u die aanvullen met de gegevens uit UNIT4 Agresso door in het hoofdscherm van de Jaarrekening te kiezen voor Start – Aanvullen. U komt dan in hetzelfde scherm terecht als hierboven.