Tag Archives: update

Updaten van Venice

Wanneer u een updateabonnement heeft, kan u steeds de nieuwste versie van Venice downloaden vanaf deze link . Indien u werkt met Venice op Aspex moet u neit zelf de update van Venice iotvoeren. De updates worden door onze diensten in samenwerking met Aspex uitgevoerd.  De update is op zich redelijk gelijklopend met een normale set-up van Venice op een paar stappen na.

Onderaan kan u uw registratienummer en registratienaam ingeven om de laatste versie te kunnen downloaden en druk op “Check”

laatste versie

U krijgt dan onderaan een indicatie van uw huidige versie en kan door te drukken op “download nu” de laatste versie downloaden.

update

We raden aan om steeds een back-up van uw gegevens te nemen VÓÓR u start met de update.  Bij twijfel contacteert u best uw verdeler of IT-verantwoordelijke.  Meer info over het nemen van een back-up van uw gegevens kan u hier vinden.

Indien uw Venice op een server/centrale pc geïnstalleerd is en gedeeld wordt met andere gebruikers moet u de update uitvoeren op die server/pc en NIET op de werkstations!

Start de set-up van Venice en volg de stappen.  Halverwege zal u onderstaand scherm zien.  Klik hier op de groene drop-down om te kiezen voor UPDATE van een bestaande installatie en niet voor een set-up van een nieuwe Venice (in het voorbeeldl staan er meer dan 1 Venice installaties maar dat zal over het algemeen voor u niet van toepassing zijn).  We kiezen hier voor de update van Venice10.50TEST

update versie

Volg de stappen verder zoals een normale set-up tot een scherm verschijnt met Finish en de vraag om Venice te starten.

Wanneer Venice wordt opgestart op de server zal de vraag komen om de dossier bij te werken.  Eventueel wordt er ook gevraagd of de ODBC koppeling moet vernieuwd worden en of de gegevens van het dossier worden gebruikt in een externe applicatie.

Het bijwerken van de gegevens kan even duren, onderbreek dus deze bewerking NIET!  Pas als er bij alle dossiers en boekjaren een groene vink staat en er onderaan “Klaar met bijwerken” staat kan u het scherm afsluiten.

Bij het opstarten van Venice op de werkstations zal u de eerste keer een melding krijgen dat de lokale installatie moet bijgewerkt worden  Druk op OK en volg de stappen.  In sommige gevallen zal u dit als administrator moeten uitvoeren.

Indien u geen melding krijgt om de lokale update te starten en indien er bij uw dossiers/dossierkasten een rood kruis staat, klik dan met de rechtermuisknop op het dossier en kies voor “bijwerken” om het naar de juiste versie te brengen.

 

 

 

 

Automatische installatie van service packs

Belangrijk: kijk onderaan bij ‘firewall’ voor foutmeldingen die u kan krijgen bij het uitvoeren van een Venice setup!

Inleiding

Een van de nieuwe features in Venice 9.70 is de automatisch installatie van service packs. Een service pack is een aanpassing die we voorzien voor een specifieke versie van Venice. De aanleiding om deze uit te brengen is meestal een vraag van een klant die een heel specifiek en urgent probleem heeft dat op korte termijn moet aangepakt worden. Vaak is dit ook een probleem dat heel weinig klanten treft.

We zouden het als volgt kunnen stellen: “Als u niet wist dat er een service pack beschikbaar was, dan is dat omdat u hem niet nodig hebt.”

Waar te vinden?

Service packs kan u downloaden op onze ftp site. In deze mappenstructuur vindt u de service packs terug. Er wordt een map aangemaakt voor elke Venice versie waarvoor er een service pack beschikbaar is. In dezelfde map vindt u ook het bestand Patches.htm, hierin kan u nalezen welke aanpassingen er precies in zitten.

De extensie bevat een verwijzing naar het versienummer.
Bv. VenWin961_.SP2 betekent dat het de 2e service pack is voor v9.61.

Elke service pack is ook cumulatief, dus de aanpassingen die in SP1 zitten, zullen ook in SP2 zitten. Deze aanpassingen worden trouwens ook opgenomen in de eerstvolgende officiële release van Venice. Dus als u versie 9.70 installeert, heeft het geen zin om te kijken als er nog service pack’s zijn voor versie 9.61.

Handmatige installatie

Tot en met versie 9.61 was dit de manier om een service pack te installeren:

 1. Kijk op de ftpsite in de map die verwijst naar uw versie van Venice
 2. Download het SP? bestand
 3. Kopieer dit bestand naar de Patches map onder het basispad van Venice (Druk op Alt-I in het hoofdmenu om het basispad te kennen)
 4. Start Venice opnieuw op op de server. Venice zal detecteren dat er een service pack klaar staat, en voorstellen om deze te installeren
 5. Als dit gebeurd is, dan zullen de Venice werkposten (bij het opstarten van Venice) ook automatisch de aanwezigheid van een service pack detecteren, en u vragen om deze te installeren.

Automatische installatie

Sedert versie 9.70 is dit proces volledig geautomatiseerd, in de volgende gevallen:

 • U doet een nieuwe installatie van Venice
 • U voert een update uit van Venice
 • In andere gevallen zal u de installatie nog steeds handmatig (zie hierboven) moeten uitvoeren.

In dit geval zal het setupmenu van Venice controleren als er een SP beschikbaar is en, mits u toestemming verleent, deze automatisch mee installeren.

 Firewall

De controle verloopt in de achtergrond, vanuit het setup menu.Er wordt dus een connectie gelegd met onze ftpsite (en dit was vroeger niet het geval). Het is dus mogelijk dat u een waarschuwing krijgt van de Windows firewall tijdens het klikken op de knop ‘Installeer’ in het setupmenu:

firewall-setup

 

Het is belangrijk dat u hier kilkt op Toegang toestaan.

Als u dit niet doet, dan zal het setup menu van Venice blijven hangen, zonder foutmelding. Na verloop van tijd zal de setup wel verder gaan, maar dit kan tot 10 minuten duren!

Als u per ongeluk op annuleren klikte, dan wordt er een rule toegevoegd in de Windows firewall om dit verkeer te blokkeren. U kan deze rule echter schrappen als volgt:

 1. Start de Windows firewall met geavanceerde beveiliging op (bv. in het startmenu van Windows door wf.msc in te tikken)
 2. In het linkse paneel klikt u op Regels voor binnenkomende verbindingen
 3. Zoek in de lijst naar regels met SetupRun of SetupMenu in de kolom Naam, waarvoor er een rood verbodsbord staat. 
 4. schrap deze regels

Hieronder vindt u een voorbeeld :

firewall-lijst

 

Meer informatie over Windows Firewall kan u hier nalezen.

Mogelijke foutmeldingen bij het uitvoeren van de update van Venice

Symptoom 1

Bij het uitvoeren van de update van Venice krijgt u de volgende foutmelding, waarna de setup wordt onderbroken:
“Foutnummer 0×80040702
Beschrijving: kan DLL niet laden: CLSETUP”

Oplossing 1

U start Windows verkenner op.
Onder ‘C:\Program Files\InstallShield Installation Information’ staat de map ‘{c9e57244-2bc7-11d4-8468-0008c7199d3b}’.
U schrapt deze map en daarna voert u de setup van Venice opnieuw uit.

Symptoom 2

Bij het uitvoeren van de update van Venice krijgt u de volgende foutmelding, waarna de setup wordt onderbroken:
“Kan de geïnstalleerde versie van de toepassing niet bepalen. Setup wordt afgesloten.”

Oplossing 2

U start het register van de PC op via Start – Uitvoeren (‘Run’) – Regedit.
Schrap de volgende sleutel (‘key’) in het register van de pc:
- voor 32bit systemen: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{C9E57244-2BC7-11D4-8468-008C7199D3B}
- voor 64bit systemen: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{C9E57244-2BC7-11D4-8468-008C7199D3B}

Symptoom 3

Bij het uitvoeren van de update van Venice krijgt u de volgende foutmelding:
“De requestor van het gegevensbeheer is nog in gebruik door een toepassing.
Om de installatie verder te zetten mag deze requestor echter niet meer actief zijn.
Het programma zal opnieuw controleren of deze nog in gebruik is. Doorgaan?”

Oplossing 3

Indien u ook werkt met Venice Lite, dan zal u deze toepassing eerst moeten afsluiten.
U start het Taakbeheer (‘Task manager’) van de PC op via Ctrl+Alt+Del en u kiest daar het tabblad ‘Processen’ (‘Processes’).
U kijkt na of het proces ‘Ntvdm.exe’ hier tussen staat, en indien dit zo is, beëindigt u dit proces.

Symptoom 4

Na het uitvoeren van de Venice update, start Venice niet op, maar krijgt U de volgende foutmelding:
“C:\program files\c-logic\venice\bin\main.exe
De toepassing kan niet worden gestart omdat de configuratie van de toepassing niet juist is.”

Oplossing 4

Bij de installatie van Venice worden in de map Windows\System\Bin de nodige bestanden voor MFC (Microsoft Foundation Classes) geïnstalleerd.
Op uw pc is dat niet gebeurd en dit is te wijten aan een fout in een oudere versie van Microsoft Installer.
We stellen voor om een nieuwe versie van deze installer te installeren.
Download en installeer deze hotfix van Windows.
Voer daarna de update van Venice opnieuw uit.

Symptoom 5

Na het uitvoeren van de Venice update, start Venice niet op, maar krijgt U de volgende foutmelding:
“C:\program files\c-logic\venice\bin\main.exe
De toepassing kan niet worden gestart omdat de configuratie van de toepassing onjuist is.
Het opnieuw installeren van de toepassing kan dit probleem oplossen”

Oplossing 5

Er ontbreekt een bepaald bestand voor de Microsoft Foundations classes in uw Windows directory.
Installeer dit bestand (vcredist_x86.exe), en start daarna Venice (Lite) opnieuw op. Herinstallatie van de software is niet nodig.

Symptoom 6

Na het uitvoeren van de Venice update, start Venice niet op, maar krijgt U de volgende foutmelding:
“C:\Program Files\C-Logic\VenLite\Bin\Main.exe
De toepassing kan niet worden gestart omdat de configuratie naast elkaar onjuist is.
Raadpleeg het gebeurtenislogboek Toepassing of gebruik het opdrachtregelprogramma sxstrace.exe voor meer informatie.”

Oplossing 6

Er ontbreekt een bepaald bestand voor de Microsoft Foundations classes in uw Windows directory.
Installeer dit bestand (vcredist_x86.exe), en start daarna Venice (Lite) opnieuw op. Herinstallatie van de software is niet nodig.

Kan u uw gegevens bijwerken naar een nieuwe versie, zonder alle andere gebruikers te verhinderen om verder te werken?

Nadat u een nieuwe versie van Venice heeft geïnstalleerd, is het noodzakelijk dat u nog de gegevens (o.a. alle dossiers en hun boekjaren) bijwerkt naar die nieuwe versie vooraleer u kan beginnen werken in die nieuwe versie. Heeft u een hele pak dossiers en boekjaren, dan kan dat bijwerken wel eventjes duren. En, terwijl alle gegevens bijgewerkt worden, kunnen andere gebruikers niet verder werken.
Er bestaat echter ook een werkmethode, waardoor u de andere gebruikers toch enigszins kan laten verder werken, zonder dat u al alle gegevens heeft bijgewerkt.

U heeft de nieuwe versie geïnstalleerd (of in het geval van ASP heeft uw ASP-provider de nieuwe versie voor u geïnstalleerd), en u krijgt de melding dat u de gegevens nog dient bij te werken vooraleer u kan verder werken.
Kies niet klakkeloos voor Beheer – Hoofdniveau – Onderhoud – Bijwerken, waarbij u alle vinkjes aanklikt en op Start drukt…

Als u onderstaande werkmethode volgt, bereikt u net hetzelfde resultaat, doch zonder andere gebruikers die in dezelfde Venice-registratie willen werken te verhinderen om verder te werken.

Kies voor Beheer – Hoofdniveau – Onderhoud – Bijwerken. In het dialoogvenster dat nu verschijnt, vinkt u enkel ‘Inclusief alle onderliggende dossierkasten’ aan. Klik ‘Inclusief alle onderliggende dossiers en boekjaren’ zeker niet aan.

KB000555_01

Eenmaal deze bijwerking is gebeurd, kan iedereen Venice opstarten, zonder de melding te krijgen dat er nog moet worden bijgewerkt worden.

Bij elk dossier en boekjaar zal elke gebruiker het volgende symbooltje zien staan. Dit symbool wijst erop, dat dit dossier en zijn boekjaren nog niet bijgewerkt zijn.

KB000555_02

Op een rustig tijdstip, b.v. ‘s avonds of in het weekend, kan u de conversie van alle overige dossiers en boekjaren lanceren. Hiervoor mag geen enkele andere gebruiker nog in Venice aan het werk zijn.
Of dit al dan niet het geval is, kan u verifiëren via Venice-knop – Bezetting.

Kies voor Beheer – Hoofdniveau – Onderhoud – Bijwerken. In het dialoogvenster dat nu verschijnt, vinkt u zowel ‘Inclusief alle onderliggende dossierkasten’ ALS ‘Inclusief alle onderliggende dossiers en boekjaren’ aan.

Alle nog niet bijgewerkte dossiers en boekjaren worden nu systematisch bijgewerkt.

KB000555_03

Stel dat u de bijwerking ‘s avonds lanceert, en dat ‘s morgens blijkt dat ze nog niet volledig is uitgevoerd.

Druk in dat geval op [Esc]. Het bijwerken wordt nu onderbroken.

Het dossier dat op dat ogenblik bijgewerkt werd, blijft achter als een dossier dat gedeeltelijk bijgewerkt is. M.a.w. bepaalde bestanden in het dossier zijn bijgewerkt, andere niet. Het dossier is dus niet bruikbaar zolang het bijwerken niet opnieuw is uitgevoerd.
De dossiers die intussen al waren bijgewerkt, staan klaar voor gebruik in de nieuwe versie, en kunnen door alle gebruikers benaderd worden.

Wenst een gebruiker toch in een dossier te werken dat nog niet bijgewerkt is, dan kan hij dit ook weer door énkel dit ene dossier te converteren (zie hoger).

Indien een gebruiker in dit dossier wenst te werken, dan selecteert hij dit dossier in het hoofdmenu. Vervolgens kiest hij in het menu Beheer – Dossier – Onderhoud – Bijwerken. Nu wordt enkel dit dossier, en zijn bijhorende boekjaren, bijgewerkt naar de nieuwe versie.

KB000555_04

Deze bijwerking duurt meestal niet zo lang. Bovendien belet deze bijwerking ook de andere gebruikers niet om in andere, reeds bijgewerkte, dossiers verder te werken.

De volgende avond, start u dan terug het bijwerken op zoals hoger beschreven, en worden automatisch alle nog niet bijgewerkte dossiers en boekjaren ook bijgewerkt naar de nieuwe versie.