Verworpen uitgaven wagenpark volgens CO2 uitstoot.

(Last Updated On: 2 december 2015)

Tussen 1 april 2007 en 31 maart 2008 wordt de fiscale aftrekbaarheid van de kosten voor alle nieuwe wagens die als een actief op de balans worden geboekt bepaald op basis van de CO2-uitstoot. Vanaf 1 april 2008 komen ook de bedrijfswagens in aanmerking.

Volgende kosten komen in aanmerking:

  • Afschrijvingen
  • Autoverzekering
  • Onderhouds- en herstellingskosten
  • Verkeersbelasting en B.I.V
  • Assistance
  • Banden

Volgende kosten blijven 100% aftrekbaar:

  • Intresten
  • Brandstofkosten
  • Mobilofoonkosten

Op basis van onderstaand schema wordt bepaald onder welke categorie uw auto/bedrijfswagen valt. Afhankelijk daarvan wordt het percentage van de fiscale aftrekbaarheid bepaald. De CO2-uitstoot vindt u op uw gelijkvormigheidsattest.

CO2-uitstoot diesel          CO2-uitstoot benzine             Fiscale aftrekbaarheid
< 105                                        < 120                                 90%
105-115                                   120-130                              80%
116-145                                   131-160                              75%
146-175                                  161-190                              70%
> 175                                       > 190                                  60%

Hoe kunt u dit nu op een efficiënte manier verwerken in Venice?

Methode 1:

U maakt één algemene rekening aan per categorie.
In het bijgevoegde Excel-werkblad creëer je de verschillende algemene rekeningen. Enkel het tabblad Per categorie en Rekeningen per categorie zijn van toepassing. Volg de instructies vermeld in tabblad Rekeningen per categorie.
Via het tabblad Start, groep Verkennen, Boekhouding kiest u voor Boekingen. In het veld Rekeningnummer vult u uw oude algemene rekening in en drukt u op de knop Verkennen. U krijgt nu een overzicht van de reeds geboekte bedragen op die rekening.
Wanneer u zich positioneert op een lijn kunt u via Ctrl+L de inboeking van het document bekijken. U ziet onmiddellijk op welke leverancier er werd geboekt. Via Opzoeken nummer leverancier komt u terecht in het overzichtsmenu van de leveranciers. Door de toetsencombinatie Ctrl+E in te drukken komt u in de leveranciersfiche.
Ga naar het tabblad Boeken.
U past het boekingsvoorstel aan met de nieuwe rekening(en) met eventueel in de opmerking de nummerplaat en type wagen.
U keert terug naar Verkennen boekingen en u positioneert zich op een volgende boeking.
Dit herhaalt u per algemene rekening (autoverzekering, verkeersbelasting,…).

Methode 2:

U maakt één algemene rekening per auto.
In het bijgevoegde Excel-werkblad creëer je de verschillende algemene rekeningen. Enkel het tabblad Per auto en Rekeningen per auto zijn van toepassing. Volg de instructies vermeld in tabblad Rekeningen per auto.
Via het tabblad Start, groep VerkennenBoekhouding kiest u voor Boekingen. In het veld Rekeningsnummer vult u uw oude algemene rekening in en drukt u de knop Verkennen. Dan krijgt u een overzicht van de reeds geboekte bedragen op die rekening.
Wanneer u zich positioneert op een lijn, kunt u via Ctrl+L de inboeking van het document bekijken. Via Opzoeken nummer leverancier komt u terecht in het overzichtsmenu van de leveranciers. Door de toetsencombinatie Ctrl+E in te drukken komt u in de leveranciersfiche.
Ga naar het tabblad Boeken.
U past het boekingsvoorstel aan met de nieuwe rekening(en).
U keert terug naar Verkennen boekingen en u positioneert zich op een volgende boeking.
Dit herhaalt u per algemene rekening (autoverzekering, verkeersbelasting,…).
Dit is enkel nuttig wanneer het een klein wagenpark betreft, anders blijft de boekhouding niet meer transparant.

Meer info

Meer info over dit probleem of vragen over de optie Fiduciair verkrijgt u door contact op te nemen met uw UNIT4 C-Logic-verdeler (kies in het Venice-hoofdmenu voor ‘Help – Dealer-info’).