Wisselbeheer met Venice boekhouding.

(Last Updated On: 2 december 2015)

Indien uw klanten betalen via wissels, of indien u uw leveranciers via wissels betaalt, hoe kan u dan opvolgen welke wissels er nog open staan?
Een mogelijke werkwijze zou de volgende kunnen zijn:

1. Maak via Stambestanden – Algemene rekeningen 2 hulprekeningen aan: “Te innen wissels” (b.v. 580001) en “Te betalen wissels” (b.v. 580002).

2. Maak via Stambestanden – Dagboeken een divers dagboek aan dat u zal gebruiken om de betalingen via wissel op te volgen.

3. Wanneer u een wissel ontvangt voor een bepaalde factuur, dan start u de module Diverse op en u maakt een nieuw document aan in het dagboek van de wissels.
Als boekingsdatum van het divers document geeft u de vervaldatum in van de wissel.
In onderstaand voorbeeld hebben we een wissel ontvangen voor factuur FAC 2010 000.003. De wissel vervalt op 31/07/10.
Op de eerste lijn van het divers document, selecteert u het rekeningnummer van de klant. Vervolgens punt u de betrokken factuur af.
In de kolom Opmerking noteert u de vervaldatum van de wissel, het nummer van de wissel en het nummer van de factuur.
Op de tweede lijn selecteert u de rekening ‘te innen wissels’ en u drukt F12 om het bedrag over te nemen. Wanneer u in kolom ‘Opmerking’ staat, drukt u Ctrl+F6 om de opmerking van de vorige lijn te kopiëren.

KB000545_01

4. Wanneer u nu de individuele rekening van de klant afdrukt, dan kan u enerzijds de openstaande individuele rekening afdrukken tot op vandaag en de historische situatie opvragen. In dat geval wordt de factuur nog als openstaand gedocumenteerd.

KB000545_02

Indien u echter de volledige individuele rekening afdrukt op datum van vandaag en de huidige situatie opvraagt, dan krijgt u ook de wissel te zien die op 31/07/10 vervalt. De vervaldatum van de wissel wordt vermeld bij het divers document. Het is immers de boekingsdatum van het divers document.

KB000545_03

5. In het werkblad Details, kan u een selectie definiëren zodat u ten allen tijde de nog niet geïnde wissels kan opzoeken.
Kies Boekhouding – Details.
Als volgorde kiest u ‘Afpunten’.
Kies Werkblad – Selectie toevoegen.
Geef de selectie een naam (vb. Te innen wissels).
Bij Begrenzing geeft u bij ‘vanaf rekening en ‘tot rekening’ de 2 rekeningen op die u definieerde op de openstaande wissels op te volgen.
Druk de knop OK.

KB000545_04

In het werkblad krijgt u nu een overzicht van alle nog niet geïnde wissels.

KB000545_05

6. Op het ogenblik dat de wissel effectief geïnd wordt en het bedrag op uw rekening komt te staan, kan u de rekening ‘te innen wissels’ afpunten via Financieel. U selecteert de betrokken rekening en punt de gewenste boeking af.

KB000545_06

De overeenkomstige boeking zal nu verdwijnen uit het overzicht van de nog te innen wissels in het werkblad Details.