Maandelijks Archief: mei 2015

Hoe kan u in Venice huurinkomsten opnemen in vak 00 van de btw-aangifte?

Door de wijziging van de btw-spelregels sinds 1 januari 2010 dienen gemengd btw-plichtigen voortaan ook hun huurinkomsten op te nemen in hun btw-aangifte

Deze huurinkomsten worden meestal niet geboekt via een verkoopdocument, maar worden onmiddellijk in Financieel via een omzetrekening geboekt.

Hoe kan u er in Venice nu voor zorgen dat boekingen op de omzetrekening voor huurinkomsten opgenomen wordt in vak 00 van de btw-aangifte?

U dient een aangepaste rekening te maken voor de huurinkomsten.  De essentie van het verhaal is dat het Type rekening ingesteld staat op Niet onderworpen.

huur

 

Wanneer u vervolgens via Financieel een creditboeking uitvoert op deze rekening, dan zal het bedrag opgenomen worden in vak 00 van de btw-aangifte.

huur2

huur3

Een lijst opvragen van artikels die sinds een bepaalde tijd niet meer verkocht werden

Klanten die met Venice werken, wensen vaak hun artikelbestand te optimaliseren en alle artikels die sinds geruime tijd niet meer verkocht werden buiten gebruik te zetten. Maar hoe vind je nu gemakkelijk deze artikels terug?

Telkens een artikel gebruikt wordt op een verkoopdocument, zal de datum ‘laatste gebruik’ in de artikelfiche aangepast worden.  Bij artikels die al een hele poos niet meer verhandeld werden, zal er dus een ‘oude’ datum  terug te vinden zijn bij ‘datum laatste gebruik’.

Een voorbeeld: je wenst een lijst te bekomen van alle artikels die sinds 01/01/2010 niet meer verhandeld werden.

Je start de module Artikels op.

Via Ctrl+T maak je een nieuwe selectie aan. Je geeft de selectie een naam,bijvoorbeeld Niet gebruikt.

Je vinkt Filter aan en je definieert volgende filter:

@ART.LastUsed == :Date(“”) || @ART.LastUsed < :Date(“01/01/2010”)

artikels

In het voorbeeld hierboven zal je ook alle artikels krijgen die ooit werden gecreëerd, maar die nog nooit gebruikt werden alsook de artikels die sinds 01/01/2010 niet meer gebruikt werden.