Maandelijks Archief: mei 2016

Koppeling tussen Admin-IS van Syneton en Venice boekhouding

Indien u beschik over Admin-IS van Syneton dan kan u de aangemaakte verkoopfacturen exporteren naar Venice boekhouding. Voorwaarde is dat u beschikt over Venice importeren.

Om de verkopen in Venice te importeren, start u Boekhouding – Verkopen op en kiest u het tabblad Extra.  Vervolgens kiest u Importeren –  tekstbestand. Geef het pad op naar het tekstbestand dat u exporteerde vanuit Admin-IS alsook het pad naar het beschrijvend bestand.

Meer info over het exporteren vanuit Admin-IS vindt u op de website van Syneton. Er is ook een artikel beschikbaar specifiek over het exporteren naar Venice. (Klik op de blauwe trefwoorden om de link te openen)

Het Venice basispad heeft een ongeldig versienummer

Indien u bij het opstarten van Venice de melding krijgt “Ongeldige installatie.  Het Venice basispad heeft een ongeldig versienummer’, dan betekent dit dat u te maken heeft met een corruptie van de bestandsrechten op het Venice basispad en onderliggende mappen.  Veelal kan een probleem met de netwerkverbinding een probleem zijn.  In de meeste gevallen gaat het echter om een rechtenprobleem

ongeldige installatie

De oplossing is dezelfde als die voor de melding “Fout 4

We raden u alvast aan om contact op te nemen met uw IT-verantwoordelijke.  U moet de rechten onder de tab “Share” en “Security” correct instellen zodat de nodige personen genoeg rechten hebben.

  • Start Verkenner van Windows op en selecteer de Venice basismap.
  • Klik rechts en kies Eigenschappen
  • In het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u op de tab Beveiliging
  • Selecteer de Gebruikersgroep waarvoor u de rechten wenst aan te passen en klik op de knop Geavanceerd om de groep genoeg rechten te geven
  • Onder Overname ziet u het veld dat u moet aanvinken.  Dit dient om de rechten van de map ook op de onderliggende mappen en bestanden door te voeren.
  • Vink onderaan het vakje ‘Alle machtigingsvermeldingen op onderliggende objecten vervangen door overneembare machtigingsvermeldingen van dit object’ aan en klik op OK.

  • Herhaal deze stappen nu eventueel ook voor het tabblad Delen (Share) indien van toepassing

Indien u een fout krijgt bij het vervangen van de rechten op de onderliggende mappen/bestanden, dan heeft u waarschijnlijk geen administrator rechten op de pc/server waar u de wijziging wenst door te voeren.  Soms is het ook nodig om de “Eigenaar” van de map te wijzigen voor u de rechten kan aanpassen

Het basispad van Venice bepalen

U kan op twee manieren het basispad bepalen:

  • In het hoofdmenu van Venice kan u via ALT+I of de “module info knop” rechts bovenaan zien wat het basispad en het systeempad van Venice is
  • Via regedit nazien wat juist het basispad is van Venice:  Ga naar start en kies voor regedit, navigeer dan naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\C-Logic\Venice (op een 64bit Windows pc).  Voor een 32 bit pc moet u gaan zien naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\C-Logic\Venice.  Onder deze registry key vindt u een variabele RootDir, de inhoud hiervan is het basispad van Venice