Maandelijks Archief: januari 2017

De rapporteringsbalans toont de rekeningen 663 en 763 niet

Wanneer u via Rapporten boekhouding – groep balansen – Fiscale balans – rapporteringsbalans afdrukt zullen de rekeningen 763 en 663 niet getoond worden.

Indien de rapporteringsbalans niet in evenwicht is of bepaalde rekeningen niet toont, kan u dit oplossen door het stuurbestand voor dit rapport aan te passen.  De uitleg hiervoor kan u terugvinden op de volgende link:

http://support.unit4venice.be/nl/index.php/de-rapporteringsbalans-is-niet-in-evenwicht-of-bepaalde-rekeningen-zijn-niet-opgenomen-in-de-rapporteringsbalans/

Maar in het geval van de rekeningen 763 en 663 gaat het echter om een andere reden:

Vanaf versie 10.21 van Venice, volgt de afdruk via het tabblad ‘Rapportering’ met stuurbestand ‘Interne jaarrekening …’ het KB tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 30/12/2015 .

In die richtlijnen komen rekeningen 663 en 763 niet meer voor.

6630 deze wordt opgenomen bij Niet recurrente bedrijfskosten
6631 deze wordt opgenomen bij Niet recurrente financiële kosten

7630 deze wordt opgenomen bij Niet recurrente bedrijfsopbrengsten
7631 deze wordt opgenomen bij Niet recurrente financiële opbrengsten

U kan het saldo van 663 of 763 overboeken naar respectievelijk 6630/6631 en 7630/7631.

Verkoopsvoorwaarden bijvoegen aan uw factuur

Om in Venice de verkoopsvoorwaarden toe te voegen aan uw facturen gaat als volgt te werk:

-> Druk uw factuur af en kies voor wijzigen (of ga via de lay-out editor) en zoek de juiste lay-out op (in mijn geval kies ik voor een dossier variant TEST die ik wil aanpassen)

lay1

-> Onderaan het werkblad kan u de blok voorwaarden opentrekken, kies bovenaan voor een nieuw tekstveld en voeg hem toe aan die blok

-> In het verkregen venster klikt u naast Nederlands op het pijltje om de dialoogbox te openen

Voorwaarden

-> Plak uw tekst zonder opmaak in het vak en herhaal eventueel voor andere talen.

tekst

-> U moet bij tabblad lettertype – uitlijning aanduiden “Links meerdere lijnen” zodat alle lijnen van verkoopsvoorwaarden op de lay-out komen

uitlijning

-> U kan steeds terugkeren naar de bovenstaande schermen door met de rechtermuisknop te klikken op het tekstveld en te kiezen voor eigenschappen

eigenschappen

-> Sla uw lay-out op via de Venice knop bovenaan links

safelay

-> U krijgt nu na de laatste pagina van uw factuur de verkoopsvoorwaarden op een nieuwe pagina

Voorwaarden 2

Pervasive SQL gegevensbeheer is niet gestart of werd manueel gestopt

Indien u volgende fout krijgt bij het opstarten van Venice is het omdat de Pervasive service die Venice gebruikt niet werd opgestart of is gestopt.  Zonder deze service kan Venice niet opstarten

SQL1

 

U kan hiervoor het volgende doen: 

-> Start uw pc/server opnieuw op, de service zou dan moeten opnieuw opstarten

-> Indien u twijfelt over de volgende stappen, neem contact op met uw IT verantwoordelijke of netwerkbeheerder! Ga via de startknop in Windows naar Services.msc (indien u Windows 7 heeft of lager zal u via de Start knop – run/uitvoeren moeten zoeken achter services.msc)

Windows 8 of hoger:

services

Windows 7 of lager:

run

-> Zoek in het services scherm achter Pervasive SQL workgroup Engine of PSQLWGE.  Eventueel kan het ook een Pervasive SQL Server Engine zijn indien u werkt met een client-server versie van Venice

SQL2

PSQl

-> Klik met de rechtermuisknop op de service en kies voor “opnieuw opstarten”. Het kan echter zijn dat u hiervoor geen rechten heeft, vraag dan meer info bij IT-verantwoordelijke of Netwerkbeheerder.  Hij zal dit als Administrator kunnen/moeten uitvoeren.

heropstarten

Het is belangrijk dat deze service op AUTOMATISCH staat zodat hij bij het heropstarten van uw pc/server ook automatisch mee opstart, door dubbel te klikken op de service kan u dit nazien/aanpassen

auto

-> indien het heropstarten van de service niet lukt of indien u nog steeds een foutmelding krijgt dan kan u best Pervasive opnieuw installeren.