Boekhouden met Venice in Luxemburg

(Last Updated On: 2 december 2015)

De Belgische boekhouding verschilt op een aantal punten van de Luxemburgse boekhouding, Venice is volledig geprogrammeerd volgens de Belgische boekhouding, maar u kan echter wel de Luxemburgse boekhouding simuleren…

Volledig overzicht per grootboekrekening en per BTW-tarief, als bijlage bij de BTW-aangifte.

In Luxemburg is als bijlage bij de BTW-aangifte een lijst vereist, met daarop een overzicht, niet per aan- of verkoopfaktuur, maar wel per kost- of opbrengstenrekening.

In een Belgische boekhouding, echter, wordt eigenlijk nérgens een verband gelegd tussen een kost- of opbrengstenrekening, en de maatstaf van heffing waaraan geboekt is.

Als men bijvoorbeeld een factuur bekijkt van 2.180 EUR, waarbij 1.000 EUR onderworpen is aan 6 % BTW, en 1.000 EUR aan 12 % BTW, en de 2.000 EUR kosten betreft allemaal grootboekrekening 600000 Aankopen van Grondstoffen, dan zal je nergens kunnen achterhalen dat het debetsaldo van 2.000 EUR op de rekening 600000 voor 1.000 EUR afkomstig is van de maatstaf 6 %, en voor 1.000 EUR van de maatstaf 12 % …

Hoe zorgen we er nu voor dat we in Groot-Hertogdom Luxemburg toch een dergelijke lijst kunnen produceren ? We lossen dit op door, bij het boeken op een kost- of opbrengstenrekening, het saldo nog eens toe te wijzen aan een of meerdere analytische dragers. De code van de analytische drager, is de BTW-code die op deze kost van toepassing is. In ons analytisch dragerstelsel, leggen we dus eerst een lijst aan met de nodige BTW-codes.

KB000177_01

Bij het boeken van een factuur wijzen we het saldo toe aan de goede analytische drager(s).

KB000177_02

Wanneer we de BTW-aangifte dienen op te maken, produceren we niet alleen de “gewone” BTW-aangifte, maar hebben we ook de lijst nodig in verband met het aansluiten van de boekhouding op de BTW-aangifte. Hiervoor leggen we de link met Access, via ODBC, en maken we een rapport.

Met ODBC (Open Database Connectivity) hebben we steeds een up-to-date versie van de ODBC-bestanden van Venice. Het voordeel is dus, dat we ons “extern rapport” slechts éénmaal dienen aan te maken, en telkens we het rapport openen, is het automatisch up-to-date met de meest recente gegevens uit Venice.

De ODBC-werkwijze is te vinden op onze website, in de Knowledgebase, met als titel Gegevens uit Venice gebruiken in andere applicaties.

Dankzij het toepassen van rekenvelden en totalisatievelden in het Access-rapport, bekomen we een lijst, met een overzicht per grootboekrekening en per BTW-tarief.
KB000177_03

In plaats van met de optiemodule Analytisch te werken, zou u natuurlijk ook gewoon in uw boekhoudplan uw kostenrekeningen kunnen uitsplitsen (ontdubbelen) per BTW-tarief en de lijsten produceren via de alternatieve balans.

Intracommunautaire opgave.

De driemaandelijkse intracommunautaire opgave ziet er enigszins anders uit dan de Belgische IC-opgave.

Jaarlijkse BTW-aangifte.

Per kalenderjaar moet in Luxemburg een samenvatting worden ingediend, van alle BTW-aangiftes die in dat jaar ingeleverd werden.

Andere BTW-tarieven.

De tarieven die van toepassing zijn, kan de gebruiker makkelijk zelf definiëren via Dossier Parameters, bij AlgemeenParameters, BTW-tarieven.

KB000177_04

Dit bericht is geplaatst in Boekhouding, Tip met de tags , , , . Bookmark de permalink.