Categorie Archieven: Tip

Slechts een gedeeltelijk scherm te zien op Aspex

Meer en meer gebruikers van Venice werken vanop verschillende werkplekken via Venice online

Het kan soms voorkomen dat bij het inloggen,  slechts een deel van het scherm te zien is.  Het lijkt alsof het scherm niet gemaximaliseerd is.

Dat komt meestal doordat de instellingen van uw Citrix receiver verkeerd zijn ingesteld zijn voor uw pc. 

Kijk daarom het volgende na: 

 • Klik in de taakbalk onderaan op het pijltje om de hidden icons te tonen
 • Klik met de rechtermuisknop op het icoon van Citrix Receiver

 • Kies voor advanced preferences

 • Kies rechts voor High DPI

 • Hier kan gekozen worden hoe de resolutie moet gescaled worden.  Meestal is de standaard instelling “Let the OS scale the resolution” goed, maar in sommige gevallen dient dit aangepast te worden. 

Na het wijzigen van deze instelling dient Venice online opnieuw opgestart te worden.  

Indien u toch problemen blijft ondervinden kan u contact opnemen met Aspex via hun support pagina

Een flikkerend scherm op Aspex?  Lees deze Kbase om het op te lossen

Lokale schijven niet beschikbaar op Aspex? Lees deze Kbase om het op te lossen

 

Flikkerend scherm op Aspex

Meer en meer gebruikers van Venice werken vanop verschillende werkplekken en maken gebruik van Venice online

Het kan soms voorkomen dat  de muis en/of Venice zelf beginnen te flikkeren.  Het lijkt alsof het beeld steeds wordt vernieuwd en er nergens op kan geklikt worden.

De meest voorkomende oorzaken zijn: 

 1. U werkt met meerdere schermen en niet alle schermen hebben dezelfde resolutie of de gekozen resolutie is niet de aanbevolen resolutie (recommended)
 2. U werkt met een verouderde versie van de Citrix receiver
 3. Uw scaling staat op 125% ipv op 100%

In sommige gevallen kan het ook door een verouderde browser of Operating system voorkomen.  U dient dan uw browser en/of OS up to date te brengen

Om punt 2 op te lossen kan u steeds de laatste versie van Citrix Receiver hier downloaden voor Windows en hier voor Mac/Apple

Voor punt 1 en 3 kan u klikken met de rechtermuisknop van uw lokaal  bureaublad en kiezen voor “display settings”. Uiteraard kan u ook in Windows startmenu zoeken naar deze settings.

Daar kan u de schermresolutie aanpassen naar de aanbevolen resolutie (recommended) alsook de scaling/lay-out van uw lettertypes, apps, … . 

Na het heropstarten van Venice op Aspex zou het probleem opgelost moeten zijn.

Indien u toch problemen blijft ondervinden, kan u contact opnemen met Aspex via hun support pagina

BVBA omzetten naar BV in uw dossier

Vanaf de versie 11.70 SP1 van Venice hebben we een conversietool voorzien om de rechtsvormen om te zetten van BVBA naar BV.   De aanpassing is reeds actief op het Aspex portaal.  

De routine zal op verschillende plaatsen een omzetting uitvoeren: namelijk uw eigen firmagegevens, de klanten en de leveranciers.  In de conversie worden zowel de firmanaam als de rechtsvorm aangepast.  

We hebben ook achterliggend een controlelijst opgesteld zodat bepaalde firmanamen met BVBA in de naam zelf niet zomaar aangepast worden zoals bijvoorbeeld BVBAPPEL BVBA of BVBANAAN BVBA.   Hier zal enkel de rechtsvorm BVBA aangepast worden en niet de firmanaam.

Het is belangrijk te weten dat de conversie ENKEL is voorzien voor BTW-plichtige klanten met de landcode BE.  Alle andere klanten worden NIET aangepast door de routine.

De conversie start u op de volgende wijze: 

Indien u liever al uw dossiers in 1 keer wenst bij te werken, kan u dat ook doen via beheer – dossierkast – onderhoud – corrigeren

 • U dient nu te kiezen voor “correctie rechtsvormen” en daarna OK

 • In het volgende scherm dient u te bevestigen dat u een recente back-up hebt genomen van uw gegevens. Er wordt ook gevraagd of uw Venice data niet wordt gebruikt door een externe applicatie. 

Een veiligheidskopie of back-up kan u nemen op de volgende wijze.   Met de externe applicaties wordt gedacht aan maatwerk en koppelingen met een ander pakket, webshop, … .  Vraag eventueel na bij uw IT verantwoordelijke of Venice verdeler of u dergelijke koppelingen gebruikt.

Wanneer uit de vinkjes aanzet kan u starten met de conversie

 • Wanneer de correctie klaar is, zal u volgende boodschap krijgen

 • De BTW plichtige klanten met landcode BE zijn nu correct aangepast in uw dossier(s)

 • Ook in uw firmagegevens werd de naam en/of rechtsvorm aangepast waar nodig

Lokale schijven zichtbaar maken op Aspex

Soms is het gewenst om gegevens op te slaan naar of op te halen vanaf een lokale (netwerk)schijf terwijl u op Aspex werkt.  Dat kan u doen via de verkenner in het inlogscherm van ons Aspex portaal  of in Venice via Start – Verkennen – Werkmap

Als de lokale schijven niet meer beschikbaar zijn vanaf Aspex, kan u dat oplossen op de volgende wijze.   Pas vanaf de Windows taakbalk de instellingen van de Citrix Receiver aan. Dit doet u als volgt:

 • Klik rechts op het pictogram van de Citrix receiver door onderaan rechts te klikken op je taakbalk

 • Ga naar Connection center
 • Kies Preferences

 • Zorg dat Read & Write zijn aangevinkt

 • In sommige gevallen dient u er eerst voor te zorgen dat de netwerkdrives beschikbaar zijn voor elevated programs zoals u hier kan nalezen

 

 

 

Verkeerde versie van het hoofdmenu

Wanneer u deze melding krijgt bij het openen/migreren of updaten van Venice heeft dat meestal te maken met een taalinstelling in Windows.  De instellingen kunnen niet meer correct worden gelezen door de rare tekens en geven dus een verkeerde weergave in Venice.

Veelal gaat het ook gepaard met rare tekens in de titels en knoppen van Venice (zoals bijvoorbeeld de é in het Frans)

Meestal heeft dat te maken met een verkeerde instelling op taal/regio niveau in Windows (system locale).

Sinds de recente Windows 10 update merken we echter dat er een BETA optie is bijgekomen onder de system locale knop die standaard AAN is gevinkt.  U dient deze vink UIT te zetten om een correcte werking van Venice te kunnen garanderen

Krijgt u een melding van een ongeldig basispad of fout 4?  Dat kan u deze Kbase nalezen

 

Melding “Server is busy” bij het verzenden van een mail via Venice

Wanneer u documenten wenst te mailen vanuit Venice (Lite) via Outlook kan u de volgende melding krijgen in Outlook “Server is busy … ”

Indien u liever via SMTP wenst te verzenden in plaats van via Outlook kan u deze Kbase volgen . Dit is ook de werkwijze die Aspex klanten dienen te volgen voor het verzenden van mails vanuit Venice

Mogelijke oorzaken:

 • De instellingen in Venice staan op MAPI in plaats van op Outlook

Als u graag vanaf Venice via Outlook wenst te verzenden dient u dat ook zo in te stellen.  MAPI zal in bepaalde gevallen correct werken maar dat hangt af van verschillende instellingen in Windows registry.  Om Outlook in te stellen als mailprogramma klikt u op de Venice (Lite) knop – instellingen – configuratie werkstation – email

  

 • U gebruikt een 64-bit Office/Outlook op een 32-bit computer

In sommige gevallen kan de hogere versie van Office een probleem geven bij het verzenden van mails via externe applicaties.  U installeert dan beter een 32-bit Office op uw 32-bit pc.

U kan dit controleren door in uw verkenner te klikken op “this computer” met uw rechtermuisknop en dan “properties” te kiezen.  U kan dan bij System Type uw type OS terugvinden

In Outlook kan u uw versie controleren door te klikken op bestand – office account – info over Outlook

In ons geval hier gaat het om een 32-bit Office met een 64-bits Windows dus is er geen probleem.

 • Een externe applicatie is bezig met een bewerking in uw Office/Outlook

In sommige gevallen kunnen externe applicaties Office/Outlook gebruiken en daardoor voorkomen dat er vanuit Venice kan gemaild worden.  Neem contact op met uw It verantwoordelijke of eigenaar van de externe applicatie om dit na te zien.

 

Hoe kan u elektronische documenten sneller verwerken wanneer u op het Aspex-platform werkt?

Gebruikers klagen soms over het feit dat het verwerken van elektronische documenten traag gaat op het Aspex-platform. Na het inschrijven van een aankoopdocument duurt het een aantal seconden eer de volgende te verwerken factuur verschijnt.  Dit kan verklaard worden door het feit dat de te verwerken bestanden op een lokale schijf staan.  Na het inschrijven van een aankoop op basis van een elektronisch bestand, wordt het oorspronkelijke bestand verplaatst van de lokale schijf naar de map \ePurchase onder de boekjaarmap. Tevens wordt het bestand hernoemd. Indien de te verwerken bestanden niet lokaal staan, maar ook op het Aspex-platform dan zal dit proces sneller verlopen.

Hoe kan u de te verwerken bestanden kopiëren van de lokale schijf naar de Aspex netwerkschijf?

Selecteer het dossier en kies Start – Verkennen – Werkmap dossier.

 

U komt nu terecht in de map Work onder het dossier.

Ga 1 niveau hoger staan.

Selecteer nu op de lokale schijf de map met elektronische facturen. In ons voorbeeld is dat de map eDocs op de C:-drive.

Klik rechts op de map en kies Kopiëren

Ga nu met de navigatiepijlen bovenaan links terug naar uw dossiermap op L:

Klik rechts en kies Plakken.

De map met de te verwerken elektronische documenten (in casu eDocs) staat nu onder de dossiermap op Aspex.

Wanneer u nu een werkbestand aanmaakt voor te verwerken elektronische documenten, kan u  ‘.\edocs’ opgeven.

Wanneer u nu de aankopen zal verwerken, hoeft het programma het bestand niet meer te kopiëren van de lokale schijf om het vervolgens te hernoemen. Het bestand moet enkel verplaatst worden van de map eDocs onder de dossiermap naar de map ePurchase onder de boekjaarmap. Dit zal aanzienlijk sneller gaan.

 

Help werkt niet meer na update van Windows

Sinds een recente Windows update heeft ook Venice, zoals vele andere pakketten op de markt, te maken met het probleem dat de helpfiles niet meer correct weergegeven worden.

Wanneer je vanuit Venice op F1 drukt in Venice zijn de meeste pagina’s onleesbaar geworden en krijg je de volgende melding.

Dit komt doordat Microsoft Windows het formaat .chm waarmee onder andere onze handleiding is gemaakt niet meer ondersteunt.

Op forums valt te lezen dat Microsoft aan het zoeken is naar een oplossing hiervoor die wellicht in Q2 van 2019 zal uitkomen omdat er nog steeds enorm veel pakketten .chm files gebruiken.

Ondertussen hebben onze R&D collega’s na lang zoeken, een online work-around voorzien zodat er toch op een overzichtelijke manier kan gezocht worden in de help tot er een structurele oplossing komt in Windows.

De URL’s voor de index van de helppagina’s zijn de volgende:

Voor de Nederlandstalige handleiding:  http://www.unit4-c-logic.be/NEU/SDK/Venice/Nld/Index.html

Voor de Franstalige handleiding:  http://www.unit4-c-logic.be/NEU/SDK/Venice/Fra/Index.html

 • U kan op deze indexpagine zoeken via CTRL + F

 

 

 • U kan doorklikken op de blauwe links naar het gewenste item

 

 

 • Op elke pagina bevindt zich ook een “home” button om terug te keren naar de indexpagina

 

 

Versie tegel toont beschikbare update niet meer

Indien u werkt in Venice op een lokale installatie (dus niet op ons Aspex portaal), dan kan u updates downloaden voor uw pakket.  Zo bent u zeker dat u steeds de laatste aanpassingen heeft die voldoen aan de wettelijke vereisten.  Voor Aspex klanten worden de updates automatisch gedaan. Bijgevolg is deze Kbase in dat geval niet van toepassing.

Wanneer een nieuwe versie beschikbaar is voor Venice, dan kan u deze terugvinden op onze update pagina . Daar kan u onder andere ook de systeemvereisten terugvinden . De updates kan u zelf doen of laten doen door uw Venice verdeler.

U kan dit ook zien op de versietegel in Venice doordat er een groene pijl en melding in de tegel zichtbaar zijn

Indien u deze tegel niet ziet staan in uw dashboard (tab start), kan u deze toevoegen door onderaan de knop “beheer tegels” aan te klikken en deze standaard tegel van Venice op uw overzicht te zetten

 

Indien de versietegel geen melding maakt van een nieuwe versie ondanks het feit dat er een nieuwe versie beschikbaar is, dan kan u dit (opnieuw) activeren op de volgende wijze

Een voorbeeld van een versietegel die geen meldingen (meer) toont van nieuwe versies

 •  Klik op de Venice knop – instellingen – parameters – myVenice

 • Zet het vinkje aan zodat we u deze meldingen kunnen sturen

 

Netwerkdrives beschikbaar maken in Venice

Bij het aankoppelen van een dossierkast kan het soms voorkomen dat u in Venice uw netwerkdrives (Shares) niet kan zien in het overzicht.

Dat komt omdat de netwerkdrives niet beschikbaar zijn in “elevated programs”, vooral in de recentere Windows omgevingen kan u dit tegenkomen

U kan dit oplossen op de volgende wijze:

OPGEPAST! Het aanpassen van de registry in Windows kan ernstige gevolgen hebben voor uw pc, vraag raad aan uw It-verantwoordelijke bij twijfel!

 • Open Regedit

 • Voeg een DWORD EnableLinkedConnections toe onder de key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Als je een foutmelding krijgt dat je geen waarde kan toevoegen, dan heb je niet genoeg rechten op je pc om deze actie uit te voeren.  Raadpleeg dan je IT verantwoordelijke

 • Geef het de waarde 1 ipv 0

 • Indien nodig zal de pc opnieuw opgestart moeten worden
 • Open CMD (als administrator)

 • Bevestig de netwerkdrive(s) met net use (of voeg ze toe indien nodig)

 • Na heropstarten van Venice zullen de drives wel beschikbaar zijn in Venice en andere “elevated programs”