Hoe wordt de gemiddelde betalingstermijn berekend?

(Last Updated On: 2 december 2015)

Op het rapport Individuele rekening wordt de gemiddelde betalingstermijn afgedrukt. Hoe wordt deze gemiddelde betalingstermijn berekend?

De gemiddelde betalingstermijn per klant is een gewogen gemiddelde van de verschillende factuurbedragen voor die klant. De toegepaste gewichten zijn het ‘aantal dagen’ tussen de documentdatum en de betaling.

De gemiddelde betalingstermijn = som van de bedragen van de facturen vermenigvuldigd met het ‘aantal dagen’ / som van de bedragen van de facturen.

Reeds betaalde facturen

Het ‘aantal dagen’ wordt berekend als het verschil tussen de datum van betaling (= afpunting) en de documentdatum van de factuur. Een factuur van 20/10 van 100,00€ werd betaald op 26/11. Het verschil tussen de datum van betaling en de documentdatum is 37 dagen. Het ‘aantal dagen’ = 37.

Nog niet betaalde facturen

  • Indien de betalingstermijn uit de klantenfiche nog niet overschreden is, wordt deze termijn gebruikt als ‘aantal dagen’.
  • Indien de betalingstermijn uit de klantenfiche wel al overschreden is, wordt het ‘aantal dagen’ tussen de controledatum en de documentdatum genomen.

Een nog niet betaalde factuur van 20/11 van 150,00€. De betalingstermijn is 20 dagen na datum. De betalingstermijn is nog niet verstreken. Het ‘aantal dagen’ = 20.

Voorbeeld

Om het gewogen gemiddelde te berekenen van het voorbeeld dienen we de bedragen van de facturen te vermenigvuldigen met het ‘aantal dagen’ tot betaling. Deze som dienen we te delen door de som van de facturen. Dus: u hebt een betaalde factuur van 100,00€ met als betalingstermijn 37 dagen, en een niet betaalde factuur van 150,00€ waarvoor de betalingstermijn 20 dagen is, dan wordt de gemiddelde betalingstermijn als volgt berekend:

(100,00€ * 37 dagen ) + (150,00€ * 20 dagen)/(100,00€ + 150,00€) = 26,8 dagen.

Het gewogen gemiddelde is 26,8 dagen.

Gedeeltelijke betaling of betaling in meerdere keren

Indien een factuur in meerdere keren betaald werd, of de factuur is gedeeltelijk betaald, dan wordt de berekening per betaling of onbetaald gedeelte gedaan.

 

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Boekhouding, Tip met de tags , , . Bookmark de permalink.