Tag Archives: btw aangifte

Investering komt in vak 82 en niet in vak 83

Voor onze klanten die de module beheer vast actief gebruiken is er een tijdje terug een aanpassing gedaan in Venice in verband met de investeringen.

Bij het boeken van een investering met een bedrag kleiner dan 1000€ zal deze worden opgenomen in het vak 82 van de BTW aangifte en niet meer in het vak 83 zoals normaal het geval is bij investeringen.

Dit komt doordat de investeringen onder de 1000€ BTW-technisch niet meer worden aanzien als bedrijfsmiddelen en dus ook niet meer mogen opgenomen worden in het vak 83.

U kan in Venice natuurlijk nog steeds kiezen om het bedrag boekhoudkundig als investering te boeken en dit door te kiezen voor een investeringsrekening.  U kan ook nog steeds een investeringsfiche aanmaken voor die bepaalde investering.  De werking in Venice blijft voor deze handelingen dezelfde als voorheen.

Meer info hierover kan u bekomen bij uw accountant of door te klikken op de volgende  pagina van het ministerie van financiën

 

Melding: Er komen nog aankoopdocumenten voor die moeten nagezien worden. De BTW-periode kan niet worden afgesloten.

Tijdens het afsluiten van de BTW-periode krijgt u volgend melding :

natezien-1

In de aankoopdocumenten kan men onder het tabblad Andere, het veld Na te zien aanvinken. Dit veld zorgt ervoor dat de BTW-periode niet afgesloten kan worden vooraleer u dit document ook effectief nagezien hebt.

natezien-2

Open het werkblad Aankopen door in het hoofdmenu van Venice te kiezen voor tabblad Start, groep BoekhoudingAankopen.
Indien u een groot aantal aankoopdocumenten verwerkt, dan maakt u best eerst een selectiefilter aan in het werkblad van de Aankopen. Op die manier zal u veel beter kunnen zien welke documenten u nog dient na te zien.

Aanmaken van de selectiefilter

In het menu van de Aankopen selecteert u WerkbladSelectie toevoegen of kiest u Ctrl + T, of klikt u op volgend pictogram:

natezien-3

U komt in het scherm SelectieNieuw. Geef de nieuwe selectie een naam bv. na te zien, en klik de keuzemogelijkheid Filter actief aan.

natezien-4

Daarna klikt u op het volgende pictogram :

natezien-5

U komt nu terecht in de Uitdrukking-editor. In de kolom Bestandsnaam selecteert u het bestand Aankoop. In de kolom Veldnaam selecteert u het veld Na te zien.

Dubbelkik op het veld Na te zien in de kolom Veldnaam, of klik op de knop Plakken.

natezien-6

U ziet het veld verschijnen bovenaan dit scherm onder het veld Omschrijving. Klik nu op het volgende pictogram.

natezien-7

Tik een 1 achteraan de expressie.
De filter die u nu opgegeven hebt is de volgende : @APR.ToCheck == 1.
Dit betekent : toon alle documenten waarvoor het veld Na te zien aangevinkt staat.

Selecteer deze filter op uw werkblad.

Plaats het veld Na te zien van het bestand Aankoop op uw werkblad, zodat u dit veld in het werkblad zelf kan wijzigen.

In het menu van de aankopen selecteert u tabblad Bewerken, groep Kolommen, Beheren, of klikt u op volgend pictogram:

natezien-8

Selecteer het veld Na te zien uit het bestand Aankoop, en plaats dit veld via de pijltjes in de Af te beelden velden van het werkblad:

natezien-9

Klik op OK. Nu kan u gemakkelijk zien voor welke documenten het veld Na te zien nog is aangevinkt.

Overloop de aankoopdocumenten die nog na te zien zijn. Daarna geeft u het werkblad de status : Wijzigbaar, en klikt u het veld Na te zien af.

In het menu van de aankopen drukt u op [Ctrl + W], of klikt u op volgend pictogram:

natezien-10

De velden van het werkblad die hierdoor een witte achtergrond krijgen zijn nu wijzigbaar. Klik het veld Na te zien af voor de documenten die u ook effectief hebt gecontroleerd.

In het menu van de aankopen klikt u opnieuw op bovenstaand pictogram of drukt u op [Ctrl + W] om de status Wijzigbaar van het werkblad af te zetten, en de wijzigingen te bewaren.

Er is geen overeenstemming tussen BTW-aangifte en intracommunautaire opgave

Bij controle van de BTW-aangifte en de intracommunautaire opgave, blijkt soms dat er geen overeenstemming is.

Hoe kan dit verschil verklaard worden?

Op de IC-opgave worden alle klanten opgenomen waarvoor in de betrokken periode verkopen werden geboekt waarbij een bedrag werd geboekt op de maatstaf ‘IC goederen, IC diensten, IC montage op afstand’ en waarvoor de vlag ‘BTW-plichtig’ is aangevinkt in de klantenfiche. Indien het bedrag op de IC-opgave kleiner is dan het bedrag in bijvoorbeeld vak [46] van de BTW-aangifte, dan is dit te verklaren door het feit dat bij 1 of meerdere klanten waarop IC-verkopen werden geboekt de vlag ‘BTW-plichtig’ ten onrechte is afgevinkt.

Hoe gaat u nu te werk om alle verkoopfacturen op te sporen waarbij bijvoorbeeld de maatstaf van heffing ‘IC goederen’ verschilt van 0 en waar de vlag ‘BTW-plichtig’ in de klantenfiche niet is aangevinkt?

 • U start de module ‘Verkopen’ op.
 • U kiest als volgorde ‘Boekingsdatum’.
 • U kiest ‘Werkblad – Selectie toevoegen’ en u geeft een naam aan de selecte (bv. verschil BTW-aangifte en IC-opgave).
 • Bij ‘Begrenzing’ geeft u de begin- en einddatum op van de periode waarvoor u de IC-opgave opmaakte (bv. van 01/01/xx tot 31/03/xx).
  U vinkt ‘Actief” aan bij het onderdeel Filter’ en u definieert vervolgens een nieuwe filter.
  U komt nu in de uitdrukkingseditor terecht.
 • U moet voor en achter blok met IC verrichtingen een haakje zetten zodat de OF blok samen staat, dus in dit geval start mijn blok met (@ASL.Base… en eindigt de OF blok met …DocC !=0)

ICnew2

 • Tussen de IC verrichtingen zet u een || om aan te duiden dat het om een OF conditie gaat.  Dit moet u telkens herhalen tussen de verschillende IC waarden (dus OF goederen OF diensten OF montage op afstand).

IC6

 • U selecteert onderaan links in de tabel ‘Bestandsnaam’ het bestand ‘Verkoop’ en onderaan rechts in de tabel ‘Veldnaam’ het veld ‘Maatstaf IC-goederen documentmunt’.
  U klikt daarna op de knop ‘Plakken’.
 • U klikt nu op de knop ‘Verschillend van’ en tikt 0 in.

ic7

 • Opnieuw zetten we een ||  teken om de OF aan te spreken.  U selecteert onderaan links in de tabel ‘Bestandsnaam’ het bestand ‘Verkoop’ en onderaan rechts in de tabel ‘Veldnaam’ het veld ‘Maatstaf IC-diensten documentmunt’.
 • U klikt nu op de knop ‘Verschillend van’ en tikt 0 in.

IC3

 • Opnieuw zetten we een ||  teken om de OF aan te spreken. U selecteert onderaan links in de tabel ‘Bestandsnaam’ het bestand ‘Verkoop’ en onderaan rechts in de tabel ‘Veldnaam’ het veld ‘Maatstaf IC-montage/afstand documentmunt’.
 • U klikt nu op de knop ‘Verschillend van’ en tikt 0 in.

ICnew

 • U klikt nu op de knop ‘EN’ (&&).
  U selecteert onderaan links in de tabel ‘Bestandsnaam’ het bestand ‘Klant’ en kiest onderaan rechts in de tabel ‘Veldnaam’ het veld ‘BTW-plichtig’.
 • U klikt opnieuw op de knop ‘Plakken’ en daarna op de knop knop ‘Gelijk aan’ (==).
  U tikt 0 in.  Zo geeft u aan dat u de klanten wil zien niet NIET aangevinkt staan als BTW-plichtig
 • U klikt ten slotte tweemaal op de knop ‘OK’.

ic

 • In het werkblad hebt u nu enkel IC-facturen over die wel op de aangifte verschijnen maar die niet opgenomen werden op de intracommunautaire opgave omdat de vlag ‘BTW-plichtig’ bij de overeenkomstige klant niet was aangevinkt.
  U roept daartoe de fiche van de betrokken klant op en vinkt ‘BTW-plichtig’ aan.
 • U kunt nu de IC-opgave opnieuw afdrukken.
  Opmerking: Als de IC-opgave reeds afgesloten is, dan zal u die eerst weer moeten heropenen via het tabblad Historiek.