Tag Archives: jaarrekening

De rapporteringsbalans toont de rekeningen 663 en 763 niet

Wanneer u via Rapporten boekhouding – groep balansen – Fiscale balans – rapporteringsbalans afdrukt zullen de rekeningen 763 en 663 niet getoond worden.

Indien de rapporteringsbalans niet in evenwicht is of bepaalde rekeningen niet toont, kan u dit oplossen door het stuurbestand voor dit rapport aan te passen.  De uitleg hiervoor kan u terugvinden op de volgende link:

http://support.unit4venice.be/nl/index.php/de-rapporteringsbalans-is-niet-in-evenwicht-of-bepaalde-rekeningen-zijn-niet-opgenomen-in-de-rapporteringsbalans/

Maar in het geval van de rekeningen 763 en 663 gaat het echter om een andere reden:

Vanaf versie 10.21 van Venice, volgt de afdruk via het tabblad ‘Rapportering’ met stuurbestand ‘Interne jaarrekening …’ het KB tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 30/12/2015 .

In die richtlijnen komen rekeningen 663 en 763 niet meer voor.

6630 deze wordt opgenomen bij Niet recurrente bedrijfskosten
6631 deze wordt opgenomen bij Niet recurrente financiële kosten

7630 deze wordt opgenomen bij Niet recurrente bedrijfsopbrengsten
7631 deze wordt opgenomen bij Niet recurrente financiële opbrengsten

U kan het saldo van 663 of 763 overboeken naar respectievelijk 6630/6631 en 7630/7631.

Koppeling tussen Venice en Sofisk

Indien u met Venice en Sofisk werkt,  dan heeft u gegevens uit de proef- en saldibalans van Venice nodig om deze in Sofisk te kunnen verwerken. In plaats van deze gegevens manueel opnieuw in te voeren in Sofisk, is het handig als u deze gegevens automatisch kan exporteren.

Standaard bestond in Venice boekhouding al de functionaliteit om de proef- en saldibalans naar een tekstbestand af te drukken. Recentelijk is ook een extra knop  toegevoegd in Venice om de aangifte direct vanuit Venice aan te maken

Kies in het hoofdmenu tab Rapporten boekhouding – Balansen – Proef- en Saldibalans en maak de gewenste selectie.  Het is ook belangrijk dat via het tabblad Parameters de vinkjes aan staan bij “totaliseren prefixrekeningen”

Klik hierna in de tab “afddrukken” op de knop Sofisk om het XML bestand aan te maken.

U kan nu het aangemaakte bestand ophalen in de “work” directory van uw dossier en de XML opladen in Sofisk.

 

 

Koppeling tussen Venice Boekhouding en First ( Jaarrekeningspakket )

U werkt met Venice Boekhouding en ook met het jaarrekeningpakket First. U kan de gegevens vanuit Venice automatisch inlezen in First op basis van de gegevens van de proef- en saldibalans door een afdruk te maken van deze proef- en saldibalans met een aangepaste layout.

Standaard bestaat in Venice boekhouding de functionaliteit om de proef- en saldibalans naar een tekstbestand (.txt-file ) af te drukken. Om dit tekstbestand te kunnen inlezen in First, dient dit bestand aan een aantal specifieke voorwaarden te voldoen.

Het bestand moet de volgende structuur hebben:

Rekeningnummer – Omschrijving – Debetsaldo – Creditsaldo 

Waarbij de gegevens [tab]-delimited zijn. Er wordt een decimaal teken gebruikt. Het debetsaldo en creditsaldo hebben geen teken mee. De aangepaste lay-out voor het aanmaken van het geschikte tekstbestand voor het jaarrekeningpakket First kan u bij de UNIT4 C-Logic helpdesk bestellen.

Na installatie van de aangepaste layout, gaat u als volgt te werk:

  • Selecteer in het Venice Hoofdmenu de tab Rapporten boekhouding, groep Balansen, Proef- en saldibalansProef- en saldibalans. Maak de gewenste selecties, en kies voor Afdrukken. U komt nu in het scherm met de afdrukinstellingen terecht. Kies voor Afdruk naar bestand (.txt ) en klik vervolgens op Opties:

TypeAfdruk

  • Als decimaalteken geeft u een komma op, en als scheidingsteken selecteert u [tab]. Zorg er ook voor dat Laatste nieuwe regel onderdrukken geselecteerd is. De overige opties mag u afzetten.

Instellingen

 

  • De laatst gebruikte instellingen voor de formaat-opties worden steeds voor elke gebruiker onthouden, dus normaal gezien dient u deze zaken maar één maal in te stellen.
  • Kies vervolgens de juiste lay-out: als lay-out opteert u voor First.
  • De file wordt aangemaakt.

Voor meer informatie over het jaarrekeningspakket First richt u zich best tot Intersentia. Een offerte voor de lay-outs voor de link met First kan u aanvragen bij de helpdesk van UNIT4 C-Logic via e-mail ( support.venice@unit4.com ). U kan de lay-outs natuurlijk ook meteen bestellen. U kan ook steeds uw UNIT4 C-Logic verdeler contacteren voor meer informatie.

 

 

Een tekstbestand met balansgegevens afkomstig uit Multivers importeren in Venice Jaarrekening

Via het boekhoudpakket Multivers is het mogelijk om een tekstbestand aan te maken dat vervolgens kan geïmporteerd worden in Accon. Dit saldobestand bevat volgende gegevens

rekeningnummer debetsaldo creditsaldo opmerking

Indien u over de optie Venice jaarrekening beschikt, dan kan u dit tekstbestand eveneens importeren in Venice.

Hoe gaat u te werk om het tekstbestand aan te maken in Multivers?

Ga naar Menu Extra – Export – Exporteren t.b.v Accon.

KB000542_01

Kies het juiste boekjaar en periode.

KB000542_02

Selecteer het formaat waarin u wenst te exporteren.

KB000542_03

In volgend scherm kan je kiezen om alle rekeningen te exporteren ook deze met een nulsaldo. Indien je dit niet aanvinkt krijg je enkel de rekeningen met een saldo in het bestand.

KB000542_04

Geef tenslotte het pad op waar het bestand dient aangemaakt te worden.

KB000542_05

Hoe gaat u vervolgens te werk om het aangemaakte tekstbestand te importeren in Venice Jaarrekening?

Kies Rapporten – Aangiftes – Jaarrekening om de module Jaarrekening op te starten.
Kies Jaarrekening – Nieuw.
Vink ‘ de cijfers voor het huidige boekjaar ophalen’ aan en kies ‘Uit tekstbestand met rekeningen’.

KB000542_06

Druk op de knop met het vergrootglas naast het veld ‘Pad’ om het tekstbestand op te zoeken.

KB000542_07

Druk op Start om de import te starten.
De rubrieken in de jaarrekening van Venice worden nu ingevuld op basis van het tekstbestand. U kan nog manueel bijsturingen uitvoeren.

Een XML-bestand met balansgegevens afkomstig uit UNIT4 Agresso importeren in Venice Jaarrekening

Via het boekhoudpakket UNIT4 Agresso is het mogelijk om een XML-bestand aan te maken dat vervolgens kan geïmporteerd worden in Accon.
Indien u over de optie Venice jaarrekening beschikt, dan kan u dit XML-bestand eveneens importeren in de module Jaarrekening van Venice.

Hoe gaat u te werk om het XML-bestand aan te maken in Agresso?

Vanuit UNIT4 Agresso is het mogelijk om een export van de proef- en saldi-balans naar een xml-bestand te maken die vervolgens kan geïmporteerd worden in Accon of in Venice Jaarrekening.

Daartoe kiest u in het menu Financieel de opties Grootboek – Rapporten – Export rekening totalen.
Vervolgens start u het proces (BNL053) ACCON, export proef- en saldi balans op.

KB000548_01

Hoe gaat u vervolgens te werk om het aangemaakte XML-bestand te importeren in Venice Jaarrekening?

Kies voor Aangiftes – Fiscaal – Jaarrekening.
Als er nog geen jaarrekening opgemaakt werd voor dit boekjaar, verschijnt automatisch het scherm ‘nieuwe jaarrekening’.
Hier kiest u om de gegevens op te halen uit: XML-bestand met rekeningen.

KB000548_02

Als er al een jaarrekening was, dan kan u die aanvullen met de gegevens uit UNIT4 Agresso door in het hoofdscherm van de Jaarrekening te kiezen voor Start – Aanvullen. U komt dan in hetzelfde scherm terecht als hierboven.