Tag Archives: overdracht

Veelgestelde vragen i.v.m. de overdracht

In dit artikel behandelen we enkele vragen die frequent worden gesteld naar aanleiding van de overdracht naar een nieuw boekjaar.

1. Dien ik te wachten tot de laatste btw-periode van het oude jaar is afgesloten om in het nieuwe jaar beginnen te boeken?

Neen. Vanaf de eerste dag van het nieuwe boekjaar kan u een nieuw boekjaar aanmaken via Beheer – Boekjaar – Nieuw en kan u boekingen uitvoeren.

2. Dien ik te wachten tot alle aankopen en verkopen geboekt zijn in het oude boekjaar om beginnen te boeken in het nieuwe boekjaar?

Neen.  U kan een niet definitieve overdracht uitvoeren van klanten en leveranciers van het oude naar het nieuwe boekjaar. Indien u na deze overdracht nog bijkomende aankopen of verkopen boekt in het vorige jaar, dan kan u deze via een nieuwe al of niet definitieve klanten- of leveranciersoverdracht overdragen.

3. Kan ik na de overdracht van klanten, leveranciers nog aan- of verkopen boeken in het oude jaar?

Ja. Zolang u geen definitieve overdracht van klanten en leveranciers hebt uitgevoerd en zolang de laatste btw-periode van het vorige boekjaar niet is afgesloten, kan u nog aan- en verkopen boeken in het vorige jaar.

4. Na de overdracht van klanten en leveranciers, stel ik vast dat ik nog financiële documenten dien in te boeken in het oude boekjaar waarbij documenten moeten afgepunt worden die ik reeds overdroeg?  Moet ik de overdracht annuleren?

Neen. U kan de financiële documenten nog inboeken. Daarbij kan u de ondertussen overgedragen documenten ook nog afpunten.  Bij een volgende klanten- en of leveranciersoverdracht zullen de afpuntingen worden overgedragen zodat de documenten ook als afgepunt aangeduid worden in het nieuwe boekjaar.

Belangrijk: Indien u een document dat reeds overgedragen werd naar volgend jaar nog afpunt via de Boekhoudverkenner of via Boekhouding Details, dan wordt deze afpunting niet overgedragen bij een volgende overdracht.  U zal dan de afpunting ook nog eens in het nieuwe jaar dienen uit te voeren.

5. Bij ingave van mijn eerste bankuittreksels in het nieuwe jaar, verschijnen de openstaande aan- en verkopen van vorig jaar niet.

U dient via Beheer – Boekjaar – Afsluitingen – Overdracht een klanten- en leveranciersoverdracht uit te voeren.

Wenst u alles te weten in verband met de overdracht, consulteer dan onze opleidingskalender   om na te gaan over deze opleiding gepland staat of vraag een opleiding aan via de link Een opleiding aanvragen in de linker marge.

Foutmelding : “Het saldo van de balansrekeningen is niet 0. Heeft u de winstverdeling geboekt ? …”

Bij het uitvoeren van de algemene overdracht naar het nieuwe boekjaar krijgt u volgende melding:

KB000304_01

Om de overdracht te kunnen uitvoeren moeten de balansrekeningen (van klasse 1 tem 5) in evenwicht zijn. Dit betekent dat het resultaat (het verschil tussen klasse 6 en klasse 7) moet weggeboekt worden naar een balansrekening (winstverdeling, aanleg van reserves).

U kan via tabblad Rapporten boekhouding, groep BalansenSamenvattende balans het resultaat consulteren, door de samenvattende balans naar het scherm af te drukken.

KB000304_02

Doe vervolgens de nodige boekingen via tabblad Start, groep BoekhoudingDiverse.

Raadpleeg uw boekhouder of accountant om te weten welke diverse boeking u precies moet doen, indien u zelf onvoldoende boekhoudtechnisch onderlegd bent.

Een nieuw boekjaar aanmaken in Venice

Op het einde van het boekjaar moeten er een aantal acties uitgevoerd worden, zodat u in het nieuwe boekjaar opnieuw aan de slag kan. Er moet met name een nieuw boekjaar aangemaakt worden, en de openstaande documenten moeten overgedragen worden naar het nieuwe boekjaar. Dit artikel legt uit hoe het moet.

Klik het gewenste dossier aan en naar het tabblad Beheer – Boekjaar – Nieuw of via de rechtermuisknop op het dossier – Boekjaar nieuw … .

In het volgende scherm wordt het aan te maken boekjaar en de begin- en einddatum automatisch voorgesteld, rekening houdend met het huidige boekjaar.  U hoeft enkel te bevestigen met OK

Zodra u het nieuwe boekjaar heeft aangemaakt, kan u zowel in het oude als in het nieuwe boekjaar werken.

  • Zolang de laatste aangifteperiode van het vorige boekjaar nog niet is afgesloten, kan u nog aan- en verkopen boeken in het oude boekjaar.
  • Indien u in Venice Boekhouding begin januari rekeninguittreksels wenst in te voeren waarop afpuntingen voorkomen die verwijzen naar documenten van het vorig boekjaar, dan zal u een (gedeeltelijke) klanten- en leveranciersoverdracht moeten uitvoeren via tabblad Beheer, groep Boekjaar, Afsluitingen – Overdracht.

Indien u de melding krijgt dat het boekjaar reeds bestaat kan u op de volgende Kbase nalezen hoe u dit kan oplossen