Tag Archives: server

Pervasive SQL gegevensbeheer is niet gestart of werd manueel gestopt

Indien u volgende fout krijgt bij het opstarten van Venice is het omdat de Pervasive service die Venice gebruikt niet werd opgestart of is gestopt.  Zonder deze service kan Venice niet opstarten

SQL1

 

U kan hiervoor het volgende doen: 

-> Start uw pc/server opnieuw op, de service zou dan moeten opnieuw opstarten

-> Indien u twijfelt over de volgende stappen, neem contact op met uw IT verantwoordelijke of netwerkbeheerder! Ga via de startknop in Windows naar Services.msc (indien u Windows 7 heeft of lager zal u via de Start knop – run/uitvoeren moeten zoeken achter services.msc)

Windows 8 of hoger:

services

Windows 7 of lager:

run

-> Zoek in het services scherm achter Pervasive SQL workgroup Engine of PSQLWGE.  Eventueel kan het ook een Pervasive SQL Server Engine zijn indien u werkt met een client-server versie van Venice

SQL2

PSQl

-> Klik met de rechtermuisknop op de service en kies voor “opnieuw opstarten”. Het kan echter zijn dat u hiervoor geen rechten heeft, vraag dan meer info bij IT-verantwoordelijke of Netwerkbeheerder.  Hij zal dit als Administrator kunnen/moeten uitvoeren.

heropstarten

Het is belangrijk dat deze service op AUTOMATISCH staat zodat hij bij het heropstarten van uw pc/server ook automatisch mee opstart, door dubbel te klikken op de service kan u dit nazien/aanpassen

auto

-> indien het heropstarten van de service niet lukt of indien u nog steeds een foutmelding krijgt dan kan u best Pervasive opnieuw installeren.

 

Venice overzetten op een nieuwe PC of een nieuwe server

Er kunnen meerdere redenen zijn om uw bestaande Venice (Lite) installatie over te zetten naar een nieuwe pc, bv. wegens een hardware defect, of bij een geplande upgrade van uw hardware.

We zullen in dit artikel een paar punten overlopen: 

Uit welke onderdelen bestaat een Venice installatie?

Zodat de installatie vlot kan verlopen is het belangrijk dat u de verschillende onderdelen van een Venice installatie kent:

 • Het Pervasive databaseprogramma
 • De programmabestanden van Venice
 • MAIN: de registratiegegevens, gebruikersinstellingen, …
 • DATA: de (standaard)dossierkast met onderliggende dossiers en boekjaren. Indien er meerdere dossierkasten in gebruik zijn zullen er meerdere “data” mappen aanwezig zijn (niet noodzakelijk onder het basispad van Venice).

Het Pervasive database programma is een engine waarmee Venice zijn databases beheert, u kan een Workgroup engine hebben of een Server Engine.  Welke type engine u heeft hangt af van uw licentie.  De installatie gebeurt samen met de installatie van Venice.  U dient de standaardwaardes aangevinkt te laten en de Pervasive te installeren als een SERVICE en NIET als een applicatie

De programmabestanden van Venice hebt u nodig om Venice te kunnen opstarten. De bestanden worden nooit fysiek overgekopieerd, ze worden steeds opnieuw geïnstalleerd via het setup programma van Venice. Deze bestanden bevinden zich in het systeempad, standaard is dit C:\Program Files (x86)\UNIT4 C-Logic\Venice.

De registratiebestanden en de gebruikersinstellingen bevinden zich in de map MAIN onder het basispad. Het basispad is normaal gezien C:\Gebruikers\Openbaar\UNIT4 C-Logic\Venice. Hiervan kan bij de installatie echter afgeweken zijn.

De data (de dossierkast met daaronder de dossiers) bevindt zich normaal gezien in de map DATA onder het basispad. Dit hoeft niet zo te zijn, het kan een andere map zijn, of er kunnen ook meerdere mappen (meerdere dossierkasten dus) zijn. Een dossierkast herkent u omdat u daarin het bestand cldata.ini terugvindt. Indien u wilt weten waar uw dossierkast zich bevindt kan u in Venice met de rechtermuisknop klikken op een dossierkast en kiezen voor dossierkast wijzigen

Het basispad bepalen van uw Venice installatie(s) kan op 2 manieren:

1) Via Venice kan u in het hoofdscherm in de rechterbovenhoek kiezen voor module info (All+I), daar zal u het basispad en het systeempad terugvinden

basispad

2) Indien u Venice niet meer kan starten kan u ook het basispad bepalen via het register van Windows:

 • Open het register door het programma regedit.exe op te starten
 • Voor een 64 bit machine navigeert u naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\C-Logic\Venice
 • Voor een 32 bit machine navigeert u naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\C-Logic\Venice
 • Onder deze sleutel vindt u een variabele RootDir, de inhoud hiervan is het basispad
 • het pad in de variabele SystemDir is het systeempad

regedit

Het overzetten/herinstalleren van Venice

De werkwijze voor een installatie/overzet van een workgroup licentie of een client/server licentie is praktisch identiek.  Een workgoup installatie is een installatie waarvoor er < 6 users tegelijk in Venice moeten kunnen werken.  Vanaf 6 users moet u overgaan naar een Client/server licentie

We volgen de 4 stappen die we eerder aanhaalden:

1)  Overzetten van de Pervasive key: Koppel de Pervasive key los van de oude server/pc. Hieronder kan u lezen hoe u dit doet.  Indien u een Venice installatie van het type workgroup heeft dan hoeft u de Pervasive installatie niet apart uit te voeren op de nieuwe server/pc, deze wordt samen met de Venice setup geïnstalleerd.  De Pervasive key zal dan automatisch geactiveerd worden bij de eerste opstart van Venice op de nieuwe installatie.

EERST dient u de Pervasive key los te koppelen van de oude server of pc.  Indien u een Server/Client versie heeft, moet u de Pervasive key manueel activeren op de nieuwe server. Hiervoor kan u de stappen volgen op de volgende link .   Het loskoppelen van de Pervasive key kan enkel vanaf versie 11.  De oudere versies  zijn op een andere manier gekoppeld aan de machine en kunnen niet vrijgemaakt/verplaatst worden.

Indien u niet meer kan inloggen op de oude installatie om de sleutel los te koppelen of indien u werkt met een versie lager dan versie 11, neemt u best contact op met ons via support.venice@unit4bedrijfssoftware.be

2) Installeer uw Venice programma op de nieuwe server of hoofdpc die zal dienen als hoofdinstallatie van Venice.   Indien u over een update abonnement beschikt installeert u het best direct de laatste versie van Venice via de update pagina

U zal een registratienaam en -sleutel nodig hebben om dit te kunnen doen.   U kan deze terugvinden in Venice via de Venice knop links bovenaan – registratie – bekijken.

Standaard zal Venice het basispad instellen op C:\Users\public\Unit4 C-Logic tenzij u het anders aangeeft tijdens de installatie.  Het systeempad zal standaard onder C:\Program Files of C:\Program Files(x86) worden geïnstalleerd.

3) Kopieer nu de mappen DATA en MAIN vanaf uw oude server/pc naar uw nieuwe installatie.  De mappen DATA en MAIN moeten in het basispad vervangen worden.

MainData

BELANGRIJK! Indien er nog met andere werkstations in Venice moeten kunnen gewerkt worden zal u het basispad op de nieuwe server/hoofdpc moeten delen.  Dat dient u niet alleen te doen in het tabblad sharing maar ook onder het tabblad security.  Meer info hierover kan u terugvinden op de volgende kbase 

4) Indien er nog andere gebruikers ook moeten kunnen werken met Venice moet u op elke “client” een activering werkstation uitvoeren.  Deze Activering werkstation.exe kan u terugvinden in het basispad van uw server/hoofd pc..

De werkwijze is als volgt

 • Log eventueel in op de Venice server om het basispad te van Venice te bepalen
 • Navigeer op de nieuwe werkpost naar deze netwerkmap (share) die u in de vorige stappen beschikbaar maakte
 • Voer het programma activering werkstation.exe uit

activering

Bij foutmeldingen bij het opstarten van Venice na de overzet of herinstallatie kan u terecht op één van de volgende links

http://support.unit4venice.be/nl/index.php/mogelijke-problemen-met-het-pervasive-gegevensbeheer/

http://support.unit4venice.be/nl/index.php/pervasive-sql-gegevensbeheer-is-niet-gestart-of-werd-manueel-gestopt/

http://support.unit4venice.be/nl/index.php/het-venice-basispad-heeft-een-ongeldig-versienummer/

Mogelijke problemen met het Pervasive gegevensbeheer

Er zijn een aantal foutmeldingen die u kan krijgen met betrekking tot het Pervasive gegevensbeheer. Hieronder lijsten we de meest voorkomende op, met tips om ze zelf op te lossen:

Fout 161 User Count Limit Exceeded

Op verschillende plaatsen in Venice (vb. bij het afdrukken van lijsten of bij het verwerken van CODA-bestanden) wordt er een tijdelijk bestand aangemaakt. Indien op uw werkpost Pervasive v11 is geïnstalleerd, dan kan het gebeuren dat u een van de volgende meldingen krijgt.

pervasive11

De volgende foutmelding kan op dezelfde manier opgelost worden

image003

Om deze foutmelding niet meer te krijgen, kan u het volgende doen (op de pc waar de foutmelding zich voordoet) :

 • Druk op de startknop van Windows en kies Programma’s – Pervasive PSQL 11 – PSQL Control Center & Documentation. Selecteer Configure MicroKernel Router

pervasive11-2

 • Vink Use Local Microkernel Engine af.

pervasive11-3

Eén van de componenten van het gegevensbeheer is niet geladen. (S20)

kb000565_s20

Deze melding kan voorkomen, als de map met de Pervasive binaries (meestal is dit c:\program files\Pervasive software\PSQL\bin of c:\program files (x86)\Pervasive software\PSQL\bin) niet in de Windows PATH variabele voorkomt. U kan dat controleren door een dos venster te openen, en het commando echo %PATH% uit te voeren.

Als u in Windows verkenner met de rechtermuisknop klikt op mijn computer, en kiest voor eigenschappen, vervolgens voor geavanceerde systeemeigenschappen, tabblad Geavanceerd, dan kan u daar de omgevingsvariabelen opvragen. Kijk daar als de hogervernoemde map wel bij de PATH variabele vermeld staat. Indien ja, dan moet u de pc eens herstarten, normaal gezien wordt deze variable na een reboot wel correct ingevuld, en zou het probleem vanzelf moeten weggaan.

Het gegevensbeheer voor ….. faalt. Status 2 (I/O error)

kb000565_5

In dit geval is er een patch van Pervasive beschikbaar om dit probleem op te lossen. Deze patch kan u hier downloaden.

Deze foutmelding kan u echter ook krijgen als u een DFS share gebruikt,deze zijn immers niet ondersteund.

Registreren van de gebruikerslicenties … status 7313

7313

U heeft de Pervasive key nog niet verplaatst van de oude installatie naar de nieuwe installatie zoals hier beschreven 

Registreren van de gebruikslicenties … status 7224

7224

U heeft de standaard voorgestelde waardes gewijzigd en Pervasive geïnstalleerd als Applicatie en niet als Service.  U zal dus de Pervasive software moeten verwijderen via add/remove programs in Windows en opnieuw installeren als Service

Foutieve instellingen in lokale Pervasive …

PSQL

Hiervoor kan u op het werkstation waar deze fout zich voordoet de volgende stappen volgen:

 • Open PCC via de start van Windows

PCC

 • Klik op Configure Local Engine – Data integrity en vink de Transation Durability en Logging aan

Transaction

 • Meestal zal gevraagd worden om het werkstation opnieuw op te starten na de aanpassing

Geen gegevensbeheer beschikbaar voor ….

Bij een installatie van Venice (Lite), of bij netwerk- of server-aanpassingen, kan het voorkomen dat u deze meldingen  te zien krijgt bij het opstarten van Venice (Lite):

kb000565_01

Deze melding wijst er op, dat Venice geen (of een incorrect geconfigureerd) Pervasive gegevensbeheer aantreft op de pc waarnaar de unc (in het geval hierboven dus \\srvsbs001\VenBoek\Main) of directory verwijst.  Meestal heeft deze fout te maken met een rechtenprobleem op bovenvernoemde map.  U kan de stappen om dit op te lossen hier nalezen 

Er zijn meerdere zaken die u kan nakijken om dit probleem op te lossen, het eerste dat u in dit geval best doet, is de Function Executor opstarten van Pervasive (U vindt dit programma onder de Other utilities in de Pervasive programmagroep onder het Windows start menu, in Windows 8 kan u zoeken op deze naam bij de Apps), en dit vanop de computer waar u deze foutmelding krijgt.

Kies File, Open. In het volgende scherm klikt u op de Browse knop, en gaat u naar de map die in de foutmelding vermeld staat. Selecteer het bestand Locator.btr en klik op de knop Open. (Opgelet: Het is mogelijk dat de extensie .BTR verborgen wordt door Windows)

U zal nu een foutmelding krijgen. De verdere identificatie van het probleem hangt nu af van de foutmelding die u hier krijgt.

De foutmelding zal er ongeveer zo uit zien:

kb000565_fe

Het Btrieve status nummer dat u in dit scherm kan aflezen, bepaalt hoe u deze foutmelding verder kan debuggen.

Btrieve status 2: Zie IO Error
Btrieve status 94: Zie Rechtenprobleem
Btrieve status 116: Zie Naamresolutie
Brieve status 3014: Zie Netwerkconnectie

Als alles in orde is, dan zou u dit scherm moeten krijgen:

kb000565_2a

Netwerkconnectie

Als Venice in een workgroup of client-server configuratie staat, dan staat elke Venice werkpost in verbinding met de Venice server. Deze communicatie verloopt over tcp poort 3351.

Dat betekent dat – aan de server zijde – er een applicatie (Pervasive) actief moet zijn die luistert op deze poort, en anderzijds moet het netwerk de communicatie tussen de werkpost en de server toelaten over deze poort.

Als deze netwerkcommunicatie niet kan opgebouwd worden, dan krijgt u bij het opstarten van Venice deze foutmelding.

Er zijn een aantal mogelijkheden om na te gaan als de foutmelding hier effectief aan te wijten is.

 1. Start Venice op de server op.
  Als dit lukt, dan betekent dit dat er lokaal een instance van Pervasive draait. Het probleem kan dus gelegen zijn aan de netwerk verbinding.
 2. Test de netwerkconnectie tussen de werkpost en de server. Hiervoor kan u gebruik maken van het Telnet commando (mogelijks moet u – afhankelijk van welke versie van Windows u precies gebruikt – de telnet client nog apart installeren op de Venice werkpost), of telnet programma’s die u vanop internet kan downloaden zoals bv. putty.
  Als het telnetten naar poort 3351 op de server lukt (vb. via de windows telnet client zal u dan zien dat het scherm leeg gemaakt wordt, en dat de cursor knippert links boven het scherm), dan is er alvast geen probleem met de netwerkconnectie.

Als u een foutmelding krijgt in stap 2, dan moet u nagaan waardoor deze communicatie geblokkeerd wordt.

De mogelijkheden zijn velerlei:

 1. Een software firewall op de Venice werkpost. Dit kan de ingebouwde firewall van Windows zijn, of een antivirus programma dat netwerkcommunicatie blokkeert. Vaak volstaat het in zulke gevallen om toe te staan dat het programma w3dbsmgr.exe (Pervasive) connecties naar buiten mag maken.
 2. Een software firewall of antivirus programma op de Venice server. In dat geval blokkeert deze het inkomende verkeer. Laat in dit geval tcp verkeer op poort 3351 toe.
 3. Er kan ook een aparte hardware firewall zijn die het verkeer blokkeert. U kan beter de IT-verantwoordelijke vragen als deze aanwezig is, en zoja, vragen dat het verkeer tussen Venice werkpost en Venice server toegelaten wordt over poort 3351.

IPV6 protocol & oude versie van Pervasive

Hierbij hangt het ervan af, wat de versies zijn van Pervasive die op server én client draaien. U kan de versie aflezen door het Pervasive Control Center op te starten (dat vindt u terug onder de Pervasive programmagroep in het Windows start menu).

Start deze tool op, en klik op uw computernaam in het linkse paneel, en kies Properties. Vervolgens kan u de Engine version aflezen.

KB000565_2

Als de versie van Pervasive op de werkpost of op de server lager is dan versie 11, en op de werkpost of server is IPv6 (Internet protocol v6) geactiveerd, dan moet u deze versie van Pervasive deïnstalleren, en vervangen door Pervasive v11 of hoger. De eenvoudigste manier hiervoor is:

 1. Stop de service PsqlWge op de werkpost
 2. Deïnstalleer Pervasive Sql v8 via het Software configuratiescherm van Windows
 3. Schrap de map c:\pvsw
 4. Doe opnieuw een activering werkstation. Het setupscherm zal detecteren dat Pervasive niet geïnstalleerd is, door te klikken op de Installeer knop zal Pervasive 11 geïnstalleerd worden.
 5. Daarna zal het setupscherm detecteren dat Pervasive aanwezig is, en voorstellen om verder te gaan met de installatie van Venice.
 6. Op dit moment mag u de setup afbreken.

DFS

Pervasive kan niet overweg met DFS-shares (Distributed File System) of andere geavanceerde File sharing technieken. Het basispad van Venice moet op een normale Windows netwerkshare staan.

Pervasive

Als op de Venice server Pervasive v8.6 geïnstalleerd is, dan zorgt Venice ervoor dat de nodige database licenties definitief aanwezig zijn. Met nieuwere versies van Pervasive is dit niet het geval, hierbij kunnen sleutels in de achtergrond gedesactiveerd worden.

bv. als Pervasive gemigreerd wordt naar een andere server, dan moeten de sleutels eerst losgekoppeld worden van die (oude) server, vooraleer ze kunnen toegekend worden aan de nieuwe server. Er gebeurt immers een controle over internet door Pervasive om dubbel gebruik van die sleutels tegen te gaan.

Als Venice gemigreerd is naar een nieuwe server, en de database gebruikers voor Pervasive zijn niet geactiveerd op de nieuwe server, dan kan u deze melding dus ook krijgen. In dat geval moet u de licentiesleutel ingeven via de Pervasive License administrator (en mogelijks de sleutels eerst ontkoppelen van de vorige server).

Hieronder ziet u een schermafdruk van de Pervasive License administrator, waarbij er 1 permanente sleutel (de eerste lijn) aanwezig is voor 1 gebruiker in Venice. De tweede lijn wijst op een tijdelijke (Temporary) sleutel die ondertussen vervallen is, en die dus door Venice genegeerd wordt.

KB000565_4

Als u dus enkel lijnen ziet van het type Temporary die bovendien vervallen zijn (let op de Expiration Date, of klik onderaan Hide Expired aan om de vervallen sleutels niet meer te tonen), is dit de reden van de foutmelding ‘geen gegevensbeheer’.

IO error

Voor bepaalde combinaties van Pervasive en Windows kan u ook de volgende foutmelding krijgen:

kb000565_5

In dit geval is er een patch van Pervasive beschikbaar om dit probleem op te lossen. Deze patch kan u hier downloaden.

Pervasive configuratie

Als U deze melding krijgt op de Venice server zelf, dan kan u het Pervasive Control Center opstarten (onder de Pervasive programmagroep in het Windows start menu). Klik op Configure Microkernel Router, Selecteer link Access, en controleer dat Use Local MicroKernel Engine aangevinkt staat.

kb000565_localengine

Rechtenprobleem

Deze foutmelding kan eveneens voorkomen als de Windows gebruiker die op de werkpost ingelogd is, niet voldoende rechten heeft op het basispad van Venice (en onderliggende mappen).  Om dit op te lossen kan u de volgende stappen volgen

U kan controleren als het hieraan zou liggen via de Function executor (zie het begin van dit artikel).

De windows-gebruiker heeft alle rechten nodig op het basispad en onderliggende  (moet dus kunnen lezen én schrijven). Het probleem kan zowel een probleem met de rechten op de directories zijn, of een probleem met de rechten die toegekend zijn op het niveau van de Windows share.

Controleer ook als zowel op server als op het werkstation Pervasive 11 of hoger geïnstalleerd is.

Een andere mogelijke reden voor fout 94 is dat bepaalde mappen versleuteld (geëncrypteerd) zouden zijn via Windows verkenner (mapeigenschappen).

Naamresolutie

Zorg er voor dat verwijzingen naar de Venice server gebeuren op basis van de servernaam, en niet van zijn IP-adres.

Als u een netwerkdrive aanmaakt, map de sharenaam dus niet zo:

\\192.168.2.3\Venice
maar wel als \\sbs2013\Venice

Controleer bij Fout 116 ook als het probleem niet IPv6 gerelateerd is.